angol-magyar fordítás erre a szóra: to avoid

EN

"to avoid" magyar fordítás

EN

to avoid [avoided|avoided] {ige}

volume_up
to avoid
volume_up
kitér {i.} (vmi elől)
Most angels would avoid fighting hand-to-hand.
A legtöbb angyal kitér a közelharc elől.
Rushing forward, handgun drawn, determined to protect her husband, she noticed Saul pivot to avoid another blow and knock the man to the handstand's floor.
Már rontott is volna előre, lövésre emelt pisztollyal, hogy megvédje a férjét, amikor észrevette, hogy Saul kitér az újabb ütés elől, és lecsapja az ügynököt, aki a padlóra rogy.
Seems like you're kissing me just to avoid looking at me.
Amikor megcsókolsz tekinteted elkerül.

Példamondatok a(z) "to avoid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis brother started abruptly, taking a step backward as if to avoid hearing more.
Öccse hirtelen megrezzent, hátrált egy lépést, mintha nem akarna többet hallani.
EnglishIt is also important to avoid each Member State creating its own PNR data system.
Fontos, hogy elkerüljük, hogy minden tagállam saját PNR-rendszert hozzon létre.
EnglishSomehow he had to avoid those fangs above, and those snapping jaws lower down.
Valahogy ki kell kerülnie a nőstény démon agyarait, a lófejekről nem is beszélve.
EnglishDeck and I try to avoid each other around the office, but at times it's difficult.
Deckkel megpróbáljuk elkerülni egymást az irodában, de ez nem megy olyan könnyen.
EnglishOf course, many derogations have been provided for in order to avoid relocations.
Természetesen számos eltérést engedélyeznek az áttelepítések elkerülése érdekében.
EnglishHe was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
EnglishAnd yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.
De ennek ellenére, e nehéz és súlyos körülmények között nem vallhatunk kudarcot.
EnglishThat was, perhaps, every woman's lot, but she would avoid it as long as she could.
Meglehet, ez minden asszony sorsa, de ameddig teheti, ő bizony elkerüli inkább.
EnglishQueen Sollace spoke sharply: “In that case, you must avoid the stables!
- Ebben az esetben el kell kerülnöd az istállót! - csattant fel Sollace királyné.
EnglishTo avoid an attack of claustrophobia, Shep always showered with the curtain open.
Hogy ne legyen bezártság érzete, Shep mindig kihúzott függönynél zuhanyozott.
EnglishIt is also the best way to avoid frustration and violence among young Tibetans.
Ez a legjobb módja az ifjú tibetiek közti csalódottság és erőszak elkerülésének is.
EnglishWe cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
Nem tudjuk azonban megkerülni, hogy rámutassunk, vannak még súlyos hiányosságok.
EnglishIf we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
Ha el akarjuk kerülni a tilalmat, 30%-on kell tartanunk a lehalászási arányt.
EnglishHis feet stayed put but his upper body swayed backward, as if to avoid a punch.
A lába helyben maradt, de a felsőteste hátrahajlott, mintha ütést akarna elkerülni.
EnglishPatients in the EU need to know how they can avoid falsified medicinal products.
Az EU-ban a betegeknek tudniuk kell, hogyan kerülhetik el a hamisított gyógyszereket.
EnglishAlthough we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
Elkerülni akarjuk a szenvedést, ehelyett mintha egyenesen feléje rohannánk.
EnglishBut avoid foolish and old wives fables: and exercise thyself unto godliness.
Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben.
EnglishYou think that Hattie has absented herself from this fete in order to avoid me?
Tehát azt képzeli, hogy Hattie azért hagyta ott az ünnepséget, hogy elkerüljön engem?
EnglishLet us now avoid new economic demarcation lines between the new ones and the old ones.
Ne keletkezzenek újabb gazdasági demarkációs vonalak az újak és a régiek között.
EnglishAn explanation, an understanding, could help us all avoid similar situations.
Meg akarom érteni a történteket, azért, nehogy még egyszer hasonló dolog történjen.

Szinonimák (angolul) a(z) avoidance szóra:

avoidance
Más szótárak