EN

aviation {főnév}

volume_up
I wish to express a concern I have with regard to business conditions for aviation.
Hangot kívánok adni a repülés üzleti feltételeivel kapcsolatos aggályaimnak.
Cooperation in the regulation of civil aviation safety (
A polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködés (
Ground handling services make a key contribution to aviation safety and security.
A földi járatkiszolgálók kulcsszerepet játszanak a repülés biztonságában és biztonságosságában.
It is therefore totally inappropriate to transfer such aviation losses to EU Member States.
Ezért teljesen helytelen a légi közlekedés veszteségeit átruházni a tagállamokra.
Thus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
Tehát ez nemcsak európai probléma, hanem a nemzetközi légi közlekedés problémája is.
Within this sector, aviation is playing an increasing role.
E szektoron belül a légi közlekedés egyre nagyobb szerepet játszik.

Példamondatok a(z) "aviation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Tehát az ilyen jellegű légiközlekedés-védelmi díjakat átláthatóan kell kezelni.
EnglishA few minutes after four, his cab stopped at the general aviation terminal.
Négy óra után pár perccel szállt ki a taxiból, az indulási oldal bejárata előtt.
EnglishGeneral and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
Az általános célú és üzleti repülés főként kis- és középvállalkozásokból áll.
EnglishHe's got Frontal Aviation tactical aircraft and ground troops, but that's all.
A szárazföldi csapatok mellett vannak támogató harcászati repülőgépei, de ez minden.
EnglishInvestigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (
A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése (
EnglishThus, it is not just a European problem, but a problem for international aviation.
Tehát ez nemcsak európai probléma, hanem a nemzetközi légi közlekedés problémája is.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Aviation Safety Agency.
Ezért az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségről szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishI wish to express a concern I have with regard to business conditions for aviation.
Hangot kívánok adni a repülés üzleti feltételeivel kapcsolatos aggályaimnak.
EnglishThe expanding single aviation market is turning the EU into a global player.
A bővülő egységes légiközlekedési piac miatt az EU globális szereplővé válik.
EnglishEmissions from aviation have increased by almost 90% over the past few years.
A légiközlekedés kibocsátása az elmúlt néhány év alatt majdnem 90%-kal nőtt.
EnglishThe creation of an Open Aviation Area will bring economic benefits for both parties.
A nyílt légtér létrehozása gazdasági haszonnal jár majd mindkét félre nézve.
EnglishWhat has taken place in aviation with ICAO has so far failed to produce any results.
A légi közlekedés terén az ICAO-val való munka ez idáig nem járt valódi eredménnyel.
EnglishThey had been destroyed by our tactical aviation before they ever got up.
Mielőtt még fölállították volna, már megsemmisítette őket a taktikai légierőnk.
EnglishWe have various regulations already in place concerning, for instance, pilots in aviation.
Vannak már különböző szabályaink, például a repülőgépek pilótáival kapcsolatban.
EnglishThe EU Member States and the US account for a share of 60% of global aviation markets.
Az EU-USA légi közlekedési piac együttesen a világ légi forgalmának 60%-át teszi ki.
EnglishThis is true of commercial air transport and business and general aviation.
Ez igaz a kereskedelmi légi közlekedésre és az üzleti és általános célú repülésre is.
EnglishThe EU-US aviation markets account for about 60% of world air traffic.
Az EU-USA légi közlekedési piacok a világ légi közlekedésének 60%-át teszik ki.
EnglishThis issue is much more than a simple conflict between two aviation giants.
Ez a kérdés nem csupán egy egyszerű konfliktus a két légügyi óriás között.
EnglishThe aviation industry was compelled to recognise this, but was unable to keep pace.
A légi közlekedési ipar kénytelen volt ezt felismerni, de képtelen volt tartani a lépést.
EnglishIt is therefore totally inappropriate to transfer such aviation losses to EU Member States.
Ezért teljesen helytelen a légi közlekedés veszteségeit átruházni a tagállamokra.

Szinonimák (angolul) a(z) aviation szóra:

aviation
aviator