EN

averted {melléknév}

volume_up
averted
The kid's averted face had faded as pale as whatever haunting spirits he might have glimpsed.
- A kölyök elfordított arca egyre sápadtabb lett, mintha szellemeket látott volna.
He was about to pass her by, eyes averted, in his usual style; instead, he stopped in his tracks.
A király, szokása szerint elfordított fejjel, már majdnem elhaladt Madouc mellett, amikor hirtelen megtorpant.
Her gaze fell with the strange half-averted wavering of the eyes to his red coat, just brushed his green trousers.
Félig-meddig elfordított tekintettel végigpillantott a férfi vörös kabátján és zöld nadrágján.
averted
Then slowly, with his gaze still averted, he moved to the sofa and soundlessly laid out the contents of the box.
Aztán lassan, még mindig félrefordított tekintettel a díványhoz ment, és hang nélkül kipakolta a doboz tartalmát.

Példamondatok a(z) "averted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey averted their eyes at once from his bloodstained shirt and torn clothes.
Gyorsan elfordították tekintetüket vérfoltos ingéről és szakadozott ruházatáról.
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Az erdőirtást nem lehet új telepítéssel elkerülni, legalábbis rövidtávon nem.
EnglishPro-cyclicality has to be averted both during an upswing and a downswing.
A prociklikusságot meg kell akadályoznunk a felívelés és a visszaesés idején is.
EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
El kell kerülni a polgárháború kitörésének és egy "második Afganisztánnak” a kockázatát.
EnglishThen he averted his head, self-conscioius, and swiftly left the entry.
Aztán félig öntudatlanul elfordította a fejét, és gyorsan kiment az előszobából.
EnglishSickened, Icicle averted his gaze from where Seth now touched the woman.
- Jégcsap undorodva elkapta a pillantását, mert Széth megint a nőt tapogatta.
EnglishThis hazard has been averted thanks to the wisdom of the leaders of the interested parties.
A veszély azonban elhárult, köszönhetően az érdekelt felek vezetői bölcsességének.
EnglishBernard looked, and then quickly, with a little shudder, averted his eyes.
Bernard odanézett, aztán gyorsan, kissé összerázkódva lesütötte szemét.
EnglishThe kid's averted face had faded as pale as whatever haunting spirits he might have glimpsed.
- A kölyök elfordított arca egyre sápadtabb lett, mintha szellemeket látott volna.
EnglishHe sat with his face averted, one hand clasping the ankle in question.
Elfordította tekintetét, és egyik kezével a kificamodott bokáját simogatta.
EnglishFoyle had jaunted in on the stage and stepped off quietly, his hideous face averted.
Foyle lelépett a jauntállomásról, és rettenetes arcát elfordította.
EnglishAverted, one more optimistic might say, but I've never been one of those.
Egyes derűlátók azt mondják, hogy teljesen, de én sosem voltam ilyen.
EnglishHe does not say so, but I can read it from his soothing answers and averted eyes.
Ha elmondom, talán önök is azt hiszik majd, csip-csup semmiség.
EnglishEven then he had to keep his head down, his face averted from the brightening East.
Még így is le kellett hajtania a fejét, hogy az arcát eltakarhassa az egyre fényesedő kelet elől.
EnglishSephrenia kept her eyes averted from the blood-stained grass where the fight had taken place.
Sephrenia igyekezett elfordítani a tekintetét a csata helyszínét jelző véráztatta fűről.
EnglishRavelston caught sight of a well-filled spittoon near the bar and averted his eyes.
Ravelston észrevett a pult mellett egy jócskán megtelt köpőcsészét, mire elfordította a tekintetét.
EnglishThe templar who had nudged him nodded, but kept his gaze averted.
A lovag, aki az előbb meglökte, bólintott, de elfordította tőle a fejét.
EnglishHere she averted her mind for fear that she would become sick.
Itt gyorsan megpróbált másra gondolni, mert attól félt, hogy rosszul lesz.
EnglishStill averted from her, the young man made a sign of affirmation.
Még mindig elfordulva a lánytól, a fiatalember igenlő mozdulatot tett.
EnglishWill kept his eyes averted while they did up a bandage, and drank the plum brandy sip by sip.
Amíg azok ketten bekötözték, Will elfordította tekintetét, és kortyolgatta a szilvapálinkát.

Szinonimák (angolul) a(z) avertable szóra:

avertable
avertible
averting
English