EN

averaging {főnév}

volume_up
1. matematika

Példamondatok a(z) "averaging" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe had economic growth in 2010, and it is averaging 2% in 2011.
2010-ben gazdasági növekedést könyvelhettünk el, és 2011-ben a növekedés átlagosan 2%.
EnglishAfter several months in business, our overhead is averaging a miserly seventeen hundred dollars a month.
Néhány hónapos ténykedésünk után úgy látszik, hogy a havi átlagos költségeink ezerhétszáz dollárra rúgnak.
EnglishThe prices paid to milk producers have plummeted everywhere, averaging 24 cents per litre within the European Union.
A tejtermelőknek fizetett árak mindenütt visszaestek, az Európai Unión belül literenként átlagosan 24 centre.
EnglishWaves are averaging 14 feet in 18 seconds.
A hullámok olyan 5,5 méteresek 18 mp-ként.
EnglishHowever, the growth in its R&D spending since 2000 has been insufficient, averaging only 1.84%, partly borne by industry.
Azonban a K+F ráfordítások 2000-től számított növekedése elégtelen, átlagosan csak 1,84%, és ezt is részben az ipar viseli.
EnglishJoe Roy had dropped eight more pounds, was down to ten cigarettes a day and averaging twenty-five miles a week around the track.
Joe Roy leadott még három és fél kilót, már csak tíz cigarettát szívott el naponta, és heti átlag negyven kilométert gyalogolt a futópályán.
EnglishIn fact, so much flexibility that the Council itself looked to put in a fixed limit of 60 or 65 hours per week, depending on the averaging period.
Gyakorlatilag akkora rugalmasságot, hogy maga a Tanács javasolta a heti 60 vagy 65 órás határt, az átlagolási időszaktól függően.
EnglishOur gross income is averaging thirty-two hundred, so Deck and I are splitting, on paper, fifteen hundred dollars before taxes and withholding.
Bruttó bevételünk átlagosan háromezer-kétszáz dollár, így Deckkel legalábbis papíron ezerötszáz dollárt osztunk el magunk között egyenlő arányban.
EnglishState astronomers expected a close-packed sphere of miffions of suns averaging a quarter to half a light-year apart, with red giant suns predominating.
Az Állam csillagászai több millió nap alkotta gömbre számítottak, mintegy negyed, fél fényévnyire egymástól, többségükben piros óriás napokra.
EnglishAdmiral Yin Po L'un's tiny Spratly Island flotilla currently consisted of fourteen small combatants, averaging around fifteen years of age, with young, inexperienced crews on them.
Jin Po-lun tengernagy flottillája ez idő szerint tizennégy harci egységből állt, melyek átlagéletkora tizenöt év volt, fedélzetükön fiatal, tapasztalatlan legénységgel.

Szinonimák (angolul) a(z) average szóra:

average