EN

averages {többes szám}

volume_up
Our statistics are based on annual averages and not on weekly fluctuations.
A statisztika alapja az éves átlag, nem a heti fluktuáció.

Példamondatok a(z) "averages" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow what does it mean that the -- (Applause) the averages there -- this is the average of China.
Akkor mit is jelentenek -- (nagy taps) az átlagok -- ez itt Kína átlaga.
EnglishDaneel says that he has enough to block Lamurk, if the voting averages in the High Council go well.
Voltaire meglepetten látta, hogy Johannából hirtelen csápok csapnak elő.
EnglishOur statistics are based on annual averages and not on weekly fluctuations.
A statisztika alapja az éves átlag, nem a heti fluktuáció.
EnglishYou know, batting averages, ERAs, I got statistics in my brain.
Tudja, átlagok, meg minden Az agyam tele van statisztikákkal.
EnglishOn the law of averages, there must be more yet to come.
Az átlagok törvénye alapján viszont még többnek kell érkeznie.
EnglishIn the adult the heart rate averages 70 to 80 beats a minute.
Egy felnőtt szíve átlagban 70-80-szor ver percenként.
EnglishNow, when psychologists show you bars, you know that they are showing you averages of lots of people.
Tehát, ha a pszichológusok oszlop-táblázatokat mutatnak Önöknek, Önök tudják, hogy abban sokak átlagértékét mutatják.
EnglishAlongside the platitudes, some spoke of the problems that lie behind the averages and become visible if one takes a structured approach.
Kedves kollégák! A nők helyzetéről az elmúlt héten március 8-a kapcsán sok szó esett.
EnglishA cycle averages a little over one hundred years.
EnglishWe can do the same for the holoball averages.
EnglishEverything from The New York Times to the Dow Jones averages could be summoned instantly on the computer's screen.
A New York Times vezércikkétől a legfrissebb sporteredményekig bármi a komputer monitorjára varázsolható egy másodpercen belül.
EnglishPhong shading averages the color of each pixel based on the pixels that surround it, and requires the most processing power.
A Phong-árnyalás átlagolja minden pixel színét a környező pixelek alapján, ezért ez igényli a legtöbb számítási teljesítményt.
EnglishTo one group he said, "I'm going to time you to establish norms, averages for how long it typically takes someone to solve this sort of problem."
Az egyik csoportnak ezt mondta: "Mérni fogom az időt azért, hogy felmérjük átlagosan mennyi ideig tart valakinek megoldani egy ilyen problémát.
EnglishNow, these averages and percentages you've just given me, are they fairly typical throughout the industry, or are they unique to Great Benefit?
Nos, ezek a számok, amelyeket most hallottunk öntől, tipikusnak mondhatóak az egész biztosítási üzletágban, vagy pusztán a Great Benefit sajátosságainak nevezhetjük őket?
EnglishLast week Tata Motors brought out a cut-price motor car that averages five litres per hundred kilometres, but five litres is still a lot for such a small car.
A múlt héten a Tata Motors olyan olcsó gépjárműt dobott piacra, mely átlagosan öt litert fogyaszt száz kilométeren, öt liter azonban még mindig sok ilyen kis autó esetén.
EnglishMen tend to -- and these are averages -- tend to get rid of what they regard as extraneous, focus on what they do, and move in a more step-by-step thinking pattern.
A férfiak általában -- és ezek átlagok -- eldobják azt amit a tárgyhoz nem tartozónak ítélnek, arra összpontosítanak, amit csinálnak és lépésről-lépésre haladva gondolkodnak.

Szinonimák (angolul) a(z) average szóra:

average