angol-magyar fordítás erre a szóra: avenue

EN

"avenue" magyar fordítás

EN

avenue {főnév}

volume_up
Cullen Avenue was one of the nicer parts of Carbonado, lots of well-fortified shops.
A Cullen sugárút a Carbonado szebb részei közé tartozott, rengeteg jól védett üzlettel.
Know' where Aneho Avenue, or Road, or Boulevard, is in Burlingame?
Tudja, hogy merre van Burlingame-ben az Ancho körút, sugárút vagy utca?
An hour and a half later she parked her car in a road near Sunderland Avenue.
Mary Malone másfél óra múlva beállt a Sunderland sugárút egyik mellékutcájába.
avenue
volume_up
út {fn} (széles)
The avenue opened into a broad expanse of turf, and the house lay before us.
Az út széles gyepszőnyegbe torkollott, s ekkor elénk tárult a kastély.
The birds sang loudly in the lush trees of Napoléon Avenue.
A madarak hangosan énekeltek a Napóleon út fáinak sűrű lombjai között.
St Charles Avenue flashed by all too rapidly beyond the tinted glass.
A Szent Károly út kissé túlságosan sebesen suhant tova a füstüveg mögött.

Példamondatok a(z) "avenue" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was December, there was snow in the avenue and crusted on to the garden path.
December volt, az utcát hó borította, ami a kis kerti úton jeges hártyává fagyott.
EnglishI had seen him before, over on Central Avenue, in a Negro dive called Florian's.
Már láttam őt egyszer, a Central Avenue-n, egy Florian's nevű néger csehóban.
EnglishOn schedule at eleven o'clock, Burt Forsyth got out of a taxi on Fifth Avenue.
Pontosan tizenegy órakor Burt Forsyth az Ötödik sugárúton kiszállt egy taxiból.
EnglishAt the Highland Avenue traffic signal I pulled up beside him and let him see me.
A Highland Avenue közlekedési lámpájánál beértem, s hagytam, hogy meglásson.
EnglishGrantham walked to the window and watched the lights crawling along Fifth Avenue.
Grantham odasétált az ablakhoz, és a Fifth Avenue mentén kígyózó fényeket figyelte.
EnglishAn hour and a half later she parked her car in a road near Sunderland Avenue.
Dr. Mary Malone másfél óra múlva beállt a Sunderland sugárút egyik mellékutcájába.
EnglishWe got into it and began bucking traffic and traffic signals towards Pacific Avenue.
Beültünk és igyekeztünk a forgalmon és forgalmi jelzéseken átküzdeni magunkat.
EnglishThere was only the rusty avenue of the works, leading her eyes away into rain.
Csak az óramű rozsdás sugárútja volt, amely magával ragadta tekintetét, ki az esőbe.
EnglishAll at once the normally broad avenue of his windpipe was down to a pinhole.
Légcsövének normális körülmények között széles országútja tűhegynyivé zsugorodott.
EnglishThen, through an avenue provided them, they swept past Hanradi Khalags forces.
Aztán a számukra biztosított ösvényen keresztül átvágtak Hanradi Khalag csapatain is.
EnglishHe braked too fast, nearly skidding as he took the St Charles Avenue turnoff.
Túl hirtelen fékezett, majdnem megcsúszott, mikor rákanyarodott a Szent Károly útra.
EnglishI even called young Beatrice Mayfair on Esplanade Avenue -- Remy's granddaughter.
Még Rémy unokáját, a kis Beatrice Mayfairt is felhívtam az Eszplanád úton.
EnglishMoroch nodded, seeing the first of the Edur approaching from the main avenue.
Morok bólintott, ő is látta, hogy feltűnt az első Tiste Edur az utcán, a túloldalon.
EnglishAt a drug-store in Burlingame the chauffeur learned how to reach Ancho Avenue.
Egy burlingame-i vegyesboltban a sofőr megtudakolta, hogyan jutnak az Ancho Avenue-ra.
EnglishA minute later, she was on M Street, then around the circle onto Pennsylvania Avenue.
Egy perc múlva már az M Streeten volt, majd rákanyarodott a Pennsylvania Avenue-ra.
EnglishMona had her own space, as they say, the big bedroom upstairs on the Avenue.
Monának megvolt a saját tere, ahogy mondják, a főútra néző, nagy, emeleti hálószoba.
EnglishGuys, did you know that diamonds are about as common as taxis on Fifth Avenue?
Tudtátok, hogy annyi gyémánt létezik, mint ahány taxi van a 5. sugárúton?
EnglishI was riding a package from Farringdon to Shaftesbury Avenue and a car cut across me.
Egy csomagot vittem Farringdon-ból a Shaftesbury Avenue-ra, amikor elütött egy autó.
EnglishA redhaired girl named Velma who used to work in your place on Central Avenue.
Egy Velma nevű vörös hajú lányról, aki a maguk lokáljában dolgozott a Central Avenue-n.
EnglishIt's a beautiful walk up the Avenue, just the right length, about ten blocks.
Gyönyörű séta lenne a Szent Károly úton, tíz háztömb, épp a megfelelő táv.

Szinonimák (angolul) a(z) avenue szóra:

avenue
English