EN

availability {főnév}

volume_up
We're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
A mobilkészülékek elburjánzása mellett, az elérhetőség elvárását is megfigyelhetjük.
That is most fitting, because efficacy requires availability.
Nagyon találó, hiszen a hatékonysághoz elengedhetetlen az elérhetőség.
On a number of occasions I have heard the word availability mentioned.
Többször is hallottam emlegetni ezt a szót: elérhetőség.
Hozzáférhetőség állapota
availability (és: force, validity)

Példamondatok a(z) "availability" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDo they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Számításba kell-e venni a megfelelően képzett jelentkezők rendelkezésre állását?
English( B ) THE AVAILABILITY OF EQUIPMENT NECESSARY FOR THE VERIFICATION OF CONFORMITY ;
b) a megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges berendezések rendelkezésre állása;
EnglishThis affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
Ez kihat a teljes piaci helyzetre és a nyersanyagok elérhetőségre egyaránt.
EnglishThere was no crisis in the availability of horses, no dissatisfaction with railroads.
Nem volt gond a lovak beszerzése, és senki nem elégedetlenkedett a vasúttal.
EnglishSubject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Tárgy: A tartós gondozás minőségének, hozzáférhetőségének és finanszírozásának javítása
EnglishThe availability of employment opportunities is worse for them than in times of prosperity.
Számukra a foglalkoztatási lehetőségek elérhetősége rosszabb, mint jólét idején.
EnglishI come from Estonia, which is a world leader in Internet availability.
Észtországból származom, amely az internethez való hozzáférés terén világelső.
EnglishThe availability of such funding has diminished as a result of the crisis.
A válság következtében megcsappant a lehetőség az ilyen finanszírozásra.
EnglishThe differing availability of raw materials imposed an obvious constraint on material culture.
A rendelkezésre álló nyersanyagok nyilvánvalóan behatárolták az anyagi kultúrát.
EnglishTherefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Ezért javaslom, hogy terjesszük ki a finanszírozás elköltésére rendelkezésre álló időkeretet.
EnglishThe world economy requires skills, flexibility, availability and knowledge of languages.
A világgazdaság készségeket, rugalmasságot, rendelkezésre állást és nyelvtudást igényel.
EnglishThe availability and safety of these transport routes are therefore of the utmost importance.
Ezért létfontosságú ezeknek az útvonalaknak a megközelíthetősége és biztonságossága.
EnglishWe're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
A mobilkészülékek elburjánzása mellett, az elérhetőség elvárását is megfigyelhetjük.
EnglishBut the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
De ez nem lesz lehetséges egy földrajzilag megosztott Európában.
EnglishWhat is our answer to the question of greater availability of bioenergy?
Milyen választ adunk a bioüzemanyagok nagyobb elérhetősége kérdésére?
EnglishWhat had changed was the increased availability of the pictures, but the names were the same.
Változás csupán annyi történt, hogy képekből azóta több forgott közkézen.
EnglishThey affect mainly public services and the availability of these services.
Elsősorban a közszolgáltatásokat és ezek elérhetőségét érintik.
EnglishThe relationship between demand and availability is quite different.
Egészen más kapcsolat van a kereslet és a rendelkezésre állás között.
EnglishThese changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Ezek a változtatások lehetővé tették a rendszer elérhetőségének javítását és gyorsaságának növelését.
EnglishWe must therefore guarantee the availability of resources needed in future for the cohesion policy.
Ezért biztosítanunk kell a kohéziós politika számára szükséges források elérhetőségét.

Szinonimák (angolul) a(z) availability szóra:

availability
available
avail