EN

autumn {főnév}

volume_up
autumn (és: fall)
IT was a warm autumn evening and the café terrace was crowded.
Õsz eleje volt, kellemes este, a kávéház terasza zsúfolásig megtelt.
' It was late in the autumn when they once again rode into the familiar city of Paler.
Már vége felé közeledett az ősz, amikor belovagoltak Paler ismerős városába.
The autumn will be crucial as new statistics emerge.
Az ősz az új statisztikák megjelenése miatt kulcsfontosságú lesz.

Példamondatok a(z) "autumn" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
A keretirányelv valamikor 2010 ősze és 2011 tavasza között jelenik majd meg.
EnglishIn the late autumn of 1999 this was the former captain of the KGB, Umar Gunayev.
1999 őszének végére ez történt Umar Gunajewel, a KGB volt kapitányával is.
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Tisztelegnünk kell az előtt a gyors reakcióképesség előtt, amit 2008 ősze óta tanúsít.
EnglishThe plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.
A tervet már múlt ősszel a Tanács és a Parlament elé kellett volna terjeszteni.
EnglishAs the President noted, Sweden will ratify the Treaty during the autumn of 2008.
Amint az elnök úr megjegyezte, Svédország 2008. őszén tervezi a szerződés ratifikálását.
EnglishThis autumn, we have had both a climate crisis and a jobs crisis to contend with.
Idén ősszel a klímaválság mellett egy munkaerő-piaci válsággal is meg kellett küzdenünk.
EnglishThe Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
A Bizottság készen áll arra, hogy ősszel konkrét intézkedéseket tegyen le az asztalra.
English' It was late in the autumn when they once again rode into the familiar city of Paler.
Már vége felé közeledett az ősz, amikor belovagoltak Paler ismerős városába.
EnglishThen, one owl-less autumn evening, they rounded a ridge and saw the castle.
Aztán egy bagolytalan őszi estén megkerültek egy hegyhátat, és megpillantották a várat.
EnglishCaroline had been talking of some plan she and Amyas were going to carry out next autumn.
Caroline valami utazásról beszélt, amelyet ő meg Amyas a következő őszre terveznek.
EnglishShe waved an arm towards the inn, empty and peaceful in the late autumn sunshine.
A fogadó felé mutatott, amely üres és békés volt az őszi napsütésben.
EnglishThe air is clear and the view is sharp and autumn is just beginning.
Pazar a kilátás, hétágra süt a nap, és színes szi falevelek röpködnek a szélben.
EnglishI carried on all right through the autumn, but after that, it was beginning to show.
Amíg csak lehetett, tanítottam, de az őszi félév vége után már látszott.
EnglishWe will issue our study on Kosovo as part of our enlargement package in the autumn.
Koszovóval foglalkozó tanulmányunkat ősszel megjelentetjük, bővítési csomagunk részeként.
EnglishThe Commission is to send Parliament a first draft of this in the autumn.
A Bizottság idén ősszel fogja megküldeni a Parlamentnek az első tervezetet.
EnglishIt must have been in early autumn last year, I think the postcard dealer The postcard dealer?
- Igen az, valami cég ügynöke, amelyik képes levelezőlapokat ad ki a turistáknak.
EnglishIt was a chill, crisp day, a clear marker for the end of summer and the beginning of autumn.
Ropogósan hűvös idő volt, világosan jelezte, hogy vége a nyárnak, kezdődik az ősz.
EnglishSomewhere beyond it, a shutter claps heavily back and forth in the restless autumn air.
Odakint valahol egy spaletta csapódik ki-be a nyughatatlan őszi szélben.
EnglishAs you know, the Commission intends to table legal proposals in the autumn.
Mint bizonyára tudják, a Bizottság ősszel áll elő saját javaslataival.
EnglishFunding will be allocated via this facility for the first time this autumn.
A finanszírozás ezen eszközön keresztüli elosztására első alkalommal idén ősszel kerül sor.

Szinonimák (angolul) a(z) autumn szóra:

autumn
English
autumn crocus
autumnal equinox