angol-magyar fordítás erre a szóra: autonomy

EN

"autonomy" magyar fordítás

EN

autonomy {főnév}

volume_up
Basques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not.
A baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia.
It is clear that the only lasting solution would be autonomy, and indeed an expanded, true autonomy.
Egyértelmű, hogy tartós megoldást csak az autonómia jelentene, méghozzá egy kiszélesített, valódi autonómia.
Impairment, and soon, revocation of central bank autonomy.
Jegybanki autonómia csorbítása, hamarosan visszavétele.
Some would like to ban all forms of autonomy because they claim this would fragment the EU.
Van, aki az önrendelkezés bármely formáját azért tiltaná be, mert fragmentizálódik az EU, mondják.
However, we must do this by showing an example in the areas of human rights, freedoms, self-determination and autonomy.
Kínát barátunkká kell tennünk, hogy tanuljon tőlünk, de ehhez nekünk kell példát mutatni az emberi jogok, a szabadságjogok, az önrendelkezés és az autonómiák területén.
I would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy.
Szeretném, ha egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntenénk a pohárba itt, az Európai Parlamentbe, és kijelentenénk azt, hogy a székelységnek jár a területi önrendelkezés.

Példamondatok a(z) "autonomy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWithout real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
A bevételek valódi autonómiája nélkül a kiadások valódi autonómiája sem lehetséges.
EnglishIt is a document for true autonomy within the framework of the Chinese constitution.
Ez egy olyan dokumentum, amely valódi autonómiát kér a kínai állam keretein belül.
EnglishThey pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Ők autonómiát szeretnének, és tiltakozásokat szerveznek a központi diktatúra ellen.
English(HU) In Romania, the history of Székely Land's autonomy goes back several hundred years.
(HU) Romániában a Székelyföld autonómiája több évszázados múlttal rendelkezik.
EnglishIn view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Természetéből következően azonban a Parlamentnek meg kell őriznie autonómiáját.
EnglishThere must be autonomy here, too, as for the European Research Council.
Autonómiának kell itt is lennie, csakúgy, mint az Európai Kutatási Tanács esetében.
EnglishKosovo's autonomy should not become a precedent for Turkish Northern Cyprus.
Koszovó autonómiája nem válhat a török Észak-Ciprus számára precedenssé.
EnglishThe report encourages the use of cultural, territorial and regional forms of autonomy.
A jelentés bátorítja a kulturális, területi és regionális autonómiaformák alkalmazását.
EnglishInstead of granting autonomy to Kosovo, it has had to accept Kosovo's independence.
Ahelyett, hogy autonómiát adott volna Koszovónak, el kell fogadnia Koszovó függetlenségét.
EnglishThis is what is meant by the strategic autonomy that we are developing by means of this policy.
Ezt jelenti a stratégiai autonómia, amelyet e politika eszközeivel alakítunk ki.
EnglishOf the Member States of the EU, 11 ensure autonomy for minorities in some form or other.
Az EU tagállamai közül 11 biztosít valamilyen formában kisebbségi vonatkozású autonómiát.
EnglishFor many of us the case of Tibet - its autonomy - is a litmus test for the Chinese authorities.
Tibet esete - autonómiája - sokunk számára a kínai hatóságok lakmusztesztje.
EnglishWe expect an outcome that boosts cultural autonomy and human rights in Tibet.
Olyan kimenetelt várunk, ami megadja Tibet kulturális autonómiáját és megvédi az emberi jogokat.
EnglishThis is all behavioral autonomy here that's being conducted by the robot on its own.
Ez mind teljesen önálló viselkedés, amire a robot egyedül képes.
EnglishBasques and Catalans are entitled to autonomy while the Székely are not.
A baszkoknak, katalánoknak jár, a székelyeknek nem jár az autonómia.
EnglishChina needs to realise that this cannot go on and that it needs to introduce this autonomy.
Kínának meg kell értenie, hogy ez így nem mehet tovább, és be kell vezetnie az autonómiát.
EnglishWe welcome the re-evaluation of Article 68 thanks to the Member States' autonomy of decision.
Üdvözöljük a 68. cikk újraértékelését, ami a tagállamok önálló döntéshozatalának köszönhető.
EnglishYielding to Chin's probe would be surrendering an Alpha's right to privacy and autonomy.
Ha enged Chin unszolásának, azzal lemond az Alfáknak kijáró titoktartási és önálló döntési jogról.
EnglishWe saw fit to maintain these priorities but give them autonomy.
Úgy láttuk, hogy ezeket a prioritásokat meg kell tartanunk, de önállóvá kell tennünk őket.
EnglishThe Dalai Lama is asking for autonomy for Tibet and I believe this proposal is a wise and appropriate one.
A dalai láma autonómiát kér Tibetnek, s ezt bölcs és helyes javaslatnak tartom.

Szinonimák (angolul) a(z) autonomy szóra:

autonomy