angol-magyar fordítás erre a szóra: autonomous

EN

"autonomous" magyar fordítás

EN

autonomous {melléknév}

volume_up
autonomous
Major natural disaster in the autonomous region of Madeira (debate)
Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban (vita)
Emergency autonomous trade preferences for Pakistan (debate)
Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára (vita)
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
A titkárság autonóm státusszal és önálló jogi személyiséggel rendelkezhet.

Példamondatok a(z) "autonomous" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt has autonomous organized microcircuits, has these programs which run.
Önállóan szervezett mikroáramkörei vannak, és ilyen programjai, amik működtetik.
EnglishThis can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
Ezt csak úgy lehet elkerülni, ha valódi autonóm státuszt biztosítunk számukra.
EnglishThe secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
A titkárság autonóm státusszal és önálló jogi személyiséggel rendelkezhet.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Grúziát Oroszország megtámadta, és két autonóm területét gyakorlatilag magához csatolta.
EnglishThis is the regulation of sugar in the Autonomous Region of the Azores.
Ez a cukorra vonatkozó szabályozás az Azori-szigetek autonóm régiójában.
EnglishThe ad valorem duty applicable to products imported under the autonomous quota shall be 9,6 %.
(2) Az autonóm kontingens keretében importált termékekre alkalmazandó vámtétel 9,6 %.
EnglishThis will involve the establishment of an autonomous and permanent headquarters in Brussels.
Ehhez egy önálló és állandó parancsnokságot kell felállítani Brüsszelben.
EnglishThe autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
Az Irak északi részén található autonóm régiónak - Kurdisztánnak - önállóan kell fejlődnie.
EnglishSo is the memorandum also being discussed with the Kurdish autonomous government?
A megállapodásról az autonóm kurd kormánnyal is tárgyalnak?
EnglishFar more of a problem are multiple contracts and the definition of autonomous work.
Sokkal nagyobb problémát jelentenek a többszörös szerződések, és az autonóm munkavégzés meghatározása.
EnglishMajor natural disaster in the autonomous region of Madeira (debate)
Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban (vita)
EnglishSituation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
A Kashgarban kialakult helyzet és a város kulturális öröksége (Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína)
EnglishEmergency autonomous trade preferences for Pakistan (debate)
Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára (vita)
EnglishDavao was the heart of the Samar government and the capital of the autonomous proIslamic government on Mindanao.
Ez csökkenteni fogja harckészségüket és súlyosan korlátozza utánpótlási lehetőségeiket.
EnglishFrom French overseas departments they first became autonomous territories and then independent states.
A francia tengerentúli területekből először autonóm területek, majd független államok jöttek létre.
English...Cyber Research Systems, autonomous weapons division.
...a Cyber Research Systems-nél, A fegyvertervező részlegnél.
EnglishEach EU Member State is an autonomous member of the UN and therefore has the right to express its own opinion.
Valamennyi EU-tagállam az ENSZ autonóm tagja, és ezért joga van saját véleményének kifejtésére.
EnglishThe management, staff and governance structure of the new ECRF would be fully independent and autonomous.
Az új ECRF irányítási, munkatársi és vezetési szervezete teljes mértékben független és autonóm lenne.
EnglishIt must become more autonomous in order to be seen throughout the world as a strong and independent player.
Önállóbbá kell válnia annak érdekében, hogy a világ erős és független szereplőként tekinthessen rá.
EnglishMajor natural disaster in the autonomous region of Madeira and effects of the Xynthia strom in Europe (
Jelentős természeti katasztrófa Madeira autonóm tartományban és a Xynthia nevű vihar hatásai Európában (

Szinonimák (angolul) a(z) autonomous szóra:

autonomous