EN

automotive {melléknév}

volume_up
automotive
The paint-chips didn't match up to any of the automotive paints Bibi had samples of.
A festékminták nem egyeztek egyetlen autó dukkójával sem, amit Bibi csak be tudott szerezni.
The current financial and economic crisis poses massive challenges for the automotive and supply industry.
A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság komoly kihívást jelent az autó- és a kiszolgálóipar számára.
(RO) The automotive industry in the European Union, including both car manufacturers and car part manufacturers, must remain economically efficient and innovative.
(RO) Európai Unió autó, ide számítva mind a gépjárműgyártókat, mind pedig az alkatrészgyártókat, nyereségesnek és innovatívnak kell maradnia.
automotive (és: automatic)
To me, it looked more like an objet d'art than ever - that big old automotive dinosaur with its curvy lines and hardtop styling, its big wheels and sneermouth grille.
Sokkal inkább műtárgynak tűnt, mint bármikor, a nagy, öreg automobil dinoszaurusz, ívelt vonalaival, védősisak formájú karosszériájával, nagy kerekeivel, vicsorgó hűtődíszével.
automotive

Példamondatok a(z) "automotive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Ez több a gépkocsigyártás és az agrár-élelmiszeripar együttes teljesítményénél.
EnglishCARS 21 stands for Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century.
A CARS 21 a XXI. század versenyképes gépjárműipari szabályozási rendszerét jelenti.
EnglishThese targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Ezeknek a célkitűzéseknek nem lehetnek negatív hatásai az európai autóiparra.
EnglishThey allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Lehetővé teszik az autóipar számára, hogy 2019-ig ne tegyen intézkedéseket.
EnglishThe paint-chips didn't match up to any of the automotive paints Bibi had samples of.
A festékminták nem egyeztek egyetlen autó dukkójával sem, amit Bibi csak be tudott szerezni.
EnglishI voted in favour of this joint resolution concerning the future of the automotive industry.
írásban. - (FR) Az autóipar jövőjére vonatkozó közös állásfoglalás mellett szavaztam.
EnglishThis bit, the big secret of automotive design -- reflection management.
Ez a rész, az autóipari tervezés nagy titka -- a visszaverődés kezelése.
EnglishBefore the crisis, the automotive sector was Spain's most important source of exports.
A válság előtt az autóipar Spanyolország jelentős exportforrása volt.
EnglishThen I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Gondolok továbbá a gépjárműipar ellátási láncára, amely létfontosságú Európa számára.
EnglishYou repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Ön ismételten hivatkozott az európai autóiparra nehezedő nyomásra.
EnglishThe primary responsibility for managing the crisis obviously lies with the automotive industry itself.
A válságkezelés elsődleges felelőssége természetesen magát a gépjárműipart terheli.
EnglishOne of the most early work was done in automotive design -- some very exciting work was done there.
Az egyik legelső munkám autótervezés volt -- létrehoztunk néhány nagyon izgalmas dolgot.
EnglishThis strategy means that it is necessary to take a leap forward in terms of automotive technology.
E stratégia azt jelenti, hogy előrelépést kell tenni a gépjármű-technológia tekintetében.
EnglishIt was a very good report, and also related to the automotive sector, but to heavy vehicles.
Nagyon jó jelentés volt az, és ugyancsak az autóiparhoz kapcsolódott, de a nehézgépjárművekhez.
EnglishThis concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Ez különösen az autóipar kibocsátáscsökkentésével kapcsolatos.
EnglishThe current crisis in the automotive industry in Europe was caused by the automotive industry itself.
Az európai gépjárműipar jelenlegi válságát maga az autóipar idézte elő.
EnglishSteiermark, unfortunately, is characterised by its large dependency on demand in the automotive industry.
Stájerországot, sajnos a gépjárműipari kereslettől való nagy függősége határozza meg.
EnglishFive hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
590 személyt bocsátottak el két, gépkocsigyártással foglalkozó vállalattól.
EnglishAll the leading automotive markets in the world are being affected, but with differing levels of seriousness.
A világ valamennyi vezető gépjárműpiacát érinti a válság, jóllehet eltérő mértékben.
English. - (PT) The future of the competitiveness of the European automotive sector is extremely important.
írásban. - (PT) Az európai gépjárműszektor jövőbeni versenyképessége rendkívül fontos.

Szinonimák (angolul) a(z) automotive szóra:

automotive