EN

automatically {határozószó}

volume_up
automatically
Automatically adjust the character spacing for specific letter combinations.
Automatikusan beállítja a betűközt a meghatározott betűkombinációkhoz.
Therefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
A javaslatot ezért nem küldhetik vissza automatikusan az illetékes bizottságnak.
For plants that reproduce themselves, the mutant would automatically be preserved.
Azoknál a növényeknél, amelyek önállóan szaporodnak, a mutáció automatikusan fennmarad.
automatically
Well - Mr Clancy hesitated, reached automatically for a banana and began to eat it.
Háát habozott Clancy, gépiesen egy banánért nyúlt,- s majszolni kezdte.
But they were doing what she wanted automatically as she started the motor.
A keze már fájt, de tette gépiesen a parancsot, és bekapcsolta a motort.
His hands automatically straightened an object or two that I had inadvertently pushed awry.
Gépiesen helyére állított néhány tárgyat, amelyet véletlenül félrelöktem.
automatically
Every phone call was automatically recorded, so he could analyze it later.
Minden telefonhívást önműködően rögzítettek; az elemzéssel tehát ráér.
The door locked automatically from the inside, and Fitch had the only key.
Az ajtó belülről önműködően zárult, és az egyetlen kulcs Fitch birtokában volt.

Példamondatok a(z) "automatically" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEvery single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Minden egyes harvardi alkalmazott most automatikusan bekerül egy életciklus alapba.
EnglishTherefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
A javaslatot ezért nem küldhetik vissza automatikusan az illetékes bizottságnak.
EnglishAutomatically generates a primary key data field and fills it with values.
Automatikusan létrehozza az elsődleges kulcs adatmezőjét, és feltölti adatokkal.
EnglishSpecifies whether to start the AutoPilot automatically when inserting a new control.
Megadja, hogy elindítsa-e automatikusan a tündért egy új vezérlőelem beszúrásakor.
EnglishIt made him wonder automatically if anything bad was growing inside himself.
Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz.
EnglishShe automatically stepped back, out of the tree's shadow and into the hot sun.
Lori automatikusan hátralépett, ki a fa árnyékából a forrón tűző napsütésbe.
EnglishEvery quarter of an hour the prevailing perfume of the room was automatically changed.
Minden negyedórában automatikusan kicserélték a teremben uralkodó parfümillatot.
EnglishSpecifies that the Help Agent will be displayed automatically in selected situations.
Itt állíthatja be, hogy a Segéd megjelenjen-e automatikusan bizonyos helyzetekben.
EnglishAutomatically refreshes all the traces in the sheet whenever you modify a formula.
Képlet módosításakor automatikusan frissíti a munkalapban a felderítéseket.
EnglishIf you double-click on an object, KStars will automatically begin tracking it.
Ha duplán kattint egy objektumra, a KStars automatikus követési módba vált.
EnglishThe door locked automatically from the inside, and Fitch had the only key.
Az ajtó belülről önműködően zárult, és az egyetlen kulcs Fitch birtokában volt.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Ha a vonat meghalad egy vörös megállj jelzést, a fékek automatikusan működésbe lépnek.
EnglishThey will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
Az előírt egy perc letelte után automatikusan kikapcsolják a mikrofonjukat.
EnglishAutomatically assigns consecutive numbers to the footnotes or endnotes that you insert.
A beszúrt lábjegyzetekhez vagy végjegyzetekhez egymást követő sorszámokat rendel.
EnglishAll crime and mischief in the suburbs were automatically blamed on the trailer people.
A külvárosban elkövetett bűntényekért automatikusan a lakókocsiparkiakat vádolták.
English'- either automatically on the last day of the month in which he reaches the age of 65,
"- vagy automatikusan azon hónap utolsó napján, amelyben betölti 65. életévét,
EnglishAutomatically indents a paragraph according to the size font and the line spacing.
A betűméretnek és a sorköznek megfelelően automatikus behúzást hoz létre.
EnglishAutomatically restarts the HTML presentation after the last slide has been displayed.
Automatikusan újraindítja a HTML-bemutatót az utolsó dia megjelenítése után.
EnglishLists the entries for automatically replacing words or abbreviations while you type.
Felsorolja a gépelés közbeni automatikus javításhoz használt bejegyzéseket.
EnglishFor plants that reproduce themselves, the mutant would automatically be preserved.
Azoknál a növényeknél, amelyek önállóan szaporodnak, a mutáció automatikusan fennmarad.

Szinonimák (angolul) a(z) automatically szóra:

automatically
automatic