EN

automatic {melléknév}

volume_up
The first is an automatic response to the second, and the second is an automatic response to the first.
Az első automatikus válasz a másodikra, a második pedig automatikus válasz az elsőre.
Always some cretin who's forgotten how to operate an automatic drinks dispenser.
Ráadásul mindig vannak, akik elfelejtik, hogyan mködik az automatikus italadagoló.
The butt welds must be executed by an automatic welding process.
Tompahegesztésű varratokat automatikus hegesztéssel kell előállítani.
automatic
the zero-setting device may be either non-automatic, semi-automatic or automatic.
a nullázó készülék lehet nem automata, félautomata vagy automata.
Crack of automatic guns spitting their numberless fatal bullets in unstinted fury.
Kelepelő automata fegyverek okádták féktelen haraggal a gyilkos lövedékeket.
The medical facilities are automatic; you've been instructed how to use them.
Az orvosi felszerelés automata; a használatára megtanították.
It's an automatic lift, Doctor, it doesn't need anyone to work it.
Ez önműködő lift, doktor úr, nem szükséges hozzá liftkezelő.
Quest was killed with two shots from a .32 automatic.
Questet két lövéssel terítették le, egy 32-es önműködő pisztolyból.
That would mean an automatic cultural visa.
Ez önműködő kulturális vízumot jelentene.
automatic
This was a fully automatic response many Americans had to hearing a person sneeze.
Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán.
The man's movements were almost automatic, involuntary.
Gondolat nélküli, szinte gépies mozdulatok végtelen sora.
He inspected the group with automatic distrust.
Gépies bizalmatlansággal mérte végig a kis csoport tagjait.
automatic
NO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
NEM – az Ön szüleit nem illeti meg automatikusan a tartózkodás joga.
However, you know, Commissioner, that the safeguard clause is not automatic and that it will be very difficult to implement and impossible to activate for five years.
Ön, biztos asszony, azonban tudja, hogy a védzáradék nem automatikus, valamint nagyon nehéz lesz végrehajtani és öt évig nem lehet alkalmazni.
automatic
volume_up
automatizált {mn}
Everybody else was a fully automatic machine, whose purpose was to stimulate Dwayne.
Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása.
Minden automatizált.

Példamondatok a(z) "automatic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat one action, so automatic she could not even really remember performing it.
Csak az a tett mentette meg az életét, amelyet gondolkodás nélkül hajtott végre.
EnglishLenore raised the short barrel of the automatic to her lips and kissed it softly.
- Lenore megemelte az automata pisztoly rövid csövét, és gyengéden megcsókolta.
EnglishAlways some cretin who's forgotten how to operate an automatic drinks dispenser.
Ráadásul mindig vannak, akik elfelejtik, hogyan mködik az automatikus italadagoló.
EnglishThat's the moment when you have to wake up from the automatic way of thinking.
Ez az a pillanat, amikor fel kell ébredned az automatikusan gondolkodó módból.
EnglishEverybody else was a fully automatic machine, whose purpose was to stimulate Dwayne.
Mindenki más teljesen automatizált gépezet, amelynek a célja Dwayne stimulálása.
EnglishThey must have had semi- automatic weapons, yet he only remembered six shots.
Nyilván félautomata fegyvereik voltak, de ő mégis csak hat lövésre emlékezett.
EnglishSelect the key that you want to use to accept the automatic word completion.
Válassza ki az automatikus szókiegészítés elfogadásához használandó billentyűt.
EnglishThe crack of the automatic pistol was lost in the shotgun's blurred, primal roar.
Az automata pisztoly reccsenését elnyomta a kétcsövű puska füstös bömbölése.
EnglishThe automatic tendency was for Claggett to ask Why me? but he restrained himself.
Claggettnek már a nyelvén volt, hogy: Miért éppen én?, de visszafogta magát.
EnglishHe also heard the automatic weapons fire and the hissing bellow of the beast.
Csakúgy, mint az, automata fegyverek ugatását és a bestia sziszegő bömbölését.
EnglishVector aside for search, came an automatic command from an Imperial vessel.
- Kitérés, vektorok megadva!- érkezett a parancs a forgalmat irányító cirkálóról.
EnglishCrack of automatic guns spitting their numberless fatal bullets in unstinted fury.
Kelepelő automata fegyverek okádták féktelen haraggal a gyilkos lövedékeket.
EnglishShe stood up again and Look a battered automatic pistol out of her coat pocket.
Újra fölállt, és egy viharvert automata pisztolyt vett elő a kabátzsebéből.
EnglishFrom midway down the fuselage, one of the passengers rose, automatic in hand.
Ekkor a géptörzs közepe táján egy utas ismétlőőpisztollyal a kezében felállt.
EnglishI went to her and gently removed her automatic weapon and broke it into pieces.
Mona is hallotta őket: abból lehetett látni, ahogy sötéten Rowanra villantja a szemét.
EnglishAutomatic update preferences will take effect when you restart the browser.
Az automatikus frissítés beállításai a böngésző újraindítása után lépnek érvénybe.
EnglishOhls took the boy's automatic out of his pocket and laid it on a corner of Wilde's desk.
Ohls elővette zsebéből a fiú automatáját, és letette Wilde asztalának a sarkára.
EnglishYou must first deselect the Automatic option in order to modify the values.
Az értékek módosításához először ki kell kapcsolni az Automatikus beállítást.
EnglishThen I put out my hand, that old automatic gesture of the well-trained American male.
Kezet nyújtottam neki, minden amerikai felnőtt férfi automatikus gesztusával.
EnglishIt would appear, however, that the train was not fitted with an automatic braking system.
Úgy tűnik azonban, hogy a vonat nem volt felszerelve automatikus fékrendszerrel.

Szinonimák (angolul) a(z) automatic szóra:

automatic
automatically