angol-magyar fordítás erre a szóra: autocracy

EN

"autocracy" magyar fordítás

EN

autocracy {főnév}

volume_up
The AU is all too often silent in the face of autocracy, corruption, electoral fraud and illegal coups d'état.
Az AU túl sokszor hallgat az önkényuralom, a korrupció, a választási csalás és az illegális államcsínyek láttán.
There is a danger that a socially liberal autocracy might be replaced by a socially repressive autocracy or even a socially repressive democracy.
Fennáll annak veszélye, hogy a szociálisan liberális önkényuralmat egy szociálisan elnyomó önkényuralom, vagy akár egy szociálisan elnyomó demokrácia váltja fel.

Példamondatok a(z) "autocracy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishScrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Hajítsd ki az önkényuralmi zagyvalékot, és igazgass fortélyosan és cégszellemben!
EnglishThe events in Tunisia and Egypt proved that autocracy is not a solution.
A tunéziai és egyiptomi események igazolják, hogy az egyeduralom nem megoldás.
EnglishI am talking about relations between Western democracy and Russian autocracy.
A nyugati demokráciák és az orosz autokrácia kapcsolatáról beszélek.
EnglishParts of it touched on the late Bloodthrone Autocracy, but there's only a little about that here.
Ezek részben érintették a Vérestrón Autokráciát, de erről itt nem sok szó esik.
EnglishLikewise, we should support democratic freedoms against both autocracy and theocracy.
A demokratikus szabadságokat ugyanígy védelmeznünk kell mind az autokrácia, mind a teokrácia ellenében.
EnglishMr President, I am delighted that this House is cognisant of White Russia's slide into autocracy.
Elnök úr, örülök neki, hogy a Parlament is elfogadta, hogy Fehéroroszország az autokrácia felé csúszik.
EnglishThe AU is all too often silent in the face of autocracy, corruption, electoral fraud and illegal coups d'état.
Az AU túl sokszor hallgat az önkényuralom, a korrupció, a választási csalás és az illegális államcsínyek láttán.
EnglishMr President, barely noticed, South America and Central America are sliding into a form of autocracy - a kind of neo-caudillismo.
Elnök úr, Dél-Amerika és Közép-Amerika alig észrevehetően egyfajta autokráciába fordul át - egyfajta új-caudillizmusba.
EnglishMadam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.
Elnök asszony, az új magyar alkotmány lerombolja a demokrácia és a jogállamiság alapjait, és utat nyit az autokrácia felé.
EnglishOur budget in the EU must be reviewed to address the urgent needs of Tunisia, which has suffered from a 23-year-long autocracy.
Felül kell vizsgálnunk uniós költségvetésünket Tunézia sürgős szükségleteinek kielégítésére, amely megszenvedte a 23 évig tartó önkényuralmat.
EnglishThere is a danger that a socially liberal autocracy might be replaced by a socially repressive autocracy or even a socially repressive democracy.
Fennáll annak veszélye, hogy a szociálisan liberális önkényuralmat egy szociálisan elnyomó önkényuralom, vagy akár egy szociálisan elnyomó demokrácia váltja fel.
EnglishSome on the right are retreating, in the face of global challenges, from Conservatism into nationalism, or from Christian democracy into Christian autocracy.
A jobboldalon egyesek meghátrálnak a globális kihívások elől, a konzervativizmustól a nacionalizmushoz, illetve a kereszténydemokráciától a keresztény autokráciához pártolnak.

Szinonimák (angolul) a(z) autocracy szóra:

autocracy
English