angol-magyar fordítás erre a szóra: autobiography

EN

"autobiography" magyar fordítás

EN

autobiography {főnév}

volume_up
No, if the autobiography exists, it's not here.'
Nem, ha létezik önéletrajz, akkor az nem itt van.
But I had no idea that this was going to be a diary as well as an autobiography.
De fogalmam sem volt róla, hogy legalább annyira lesz napló, mint önéletrajz.
Wasn't it enough, the songs and the autobiography?
- Nem volt elég az önéletrajz és a dalok?

Példamondatok a(z) "autobiography" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf I couldn't think of anything else to do, why didn't I write my autobiography?
Ha semmi más tennivalót nem tudok kitalálni, miért nem írom meg az önéletrajzomat?
EnglishBut I had no idea that this was going to be a diary as well as an autobiography.
De fogalmam sem volt róla, hogy legalább annyira lesz napló, mint önéletrajz.
EnglishHe returned to the subject of Juhen's 'autobiography' and how much he wanted it.
Visszatért Julien önéletrajzához, és hogy mennyire szerette volna látni.
EnglishAnd to her dying day, she denied that he had ever written any autobiography.'
És a holta napjáig tagadta, hogy Julien írt volna bármilyen önéletrajzot.
EnglishMy mother was a bad writer, Garp wrote, referring to Jenny's autobiography.
"Anyám írónak rossz volt - írta Garp anyja életrajzáról -, de költőnek még rosszabb.""
EnglishI not only brought you back to life -- I got you writing your autobiography.
Én nemcsak visszahoztam magát az életbe, de arra is rávettem, hogy írja meg az önéletrajzát.
EnglishIn her autobiography, Jenny wrote: I wanted a job and I wanted to live alone.
"Dolgozni akartam s egymagamban élni - írta Jenny az életrajzában.
English(And that was where she got her famous title: A Sexual Suspect, the autobiography of Jenny Fields.)
(Életrajzának messzi hangzó címét is ebből a passzusból merítette: A kétes nem.)
EnglishWho but a witch could have persuaded me to write my autobiography?
Ki más tudott volna rávenni, hogy önéletrajzot írjak, mint egy boszorkány?
EnglishIf you've read my autobiography then you want to know what I'm talking about.
Ha olvasták életrajzomat, akkor tudni akarják, miről beszélek.
EnglishI am also the author of an autobiography which was published last week.
Továbbá én vagyok a szerzője a múlt héten megjelent önéletrajznak.
EnglishOf course I felt something when he died, Jenny Fields wrote in her famous autobiography.
"Nem mondanám, hogy semmit nem éreztem, amikor meghalt - írta Jenny Fields nevezetes életrajzában.
EnglishMy autobiography was in all the bookstores from coast to coast.
Az én önéletrajzomat árulta két óceán között minden könyvesbolt.
EnglishEven the book publishers of my autobiography had cooperated in full.
Még a könyvkiadóim is maradéktalanul együttműködtek velünk.
EnglishHere, I wish to interlude with a little piece of autobiography.
Itt engedelmükkel egy kicsit írnék a saját életemről is.
EnglishMaybe Julien's autobiography is tucked behind a beam.
Talán Julien önéletrajza is ott bújik meg egy gerenda mögött.
EnglishIf there was an autobiography such as Richard Llewellyn had indicated, it had not been in that attic room.
Irracionális megkönnyebbülés öntötte el Michaelt a hírre, hogy ezek a dolgok már nincsenek a házban.
EnglishCARSON: They're on my bedside table -- along with _Ecstasy and Me_, the autobiography of Hedy Lamarr.
CARSON: Ott vannak az ágyam mellett egy kis asztalkán Hedy Lamarr Az extázis és én című önéletrajzával egyetemben.
EnglishI begin this autobiography seventy-one years later.
Ezt az önéletrajzot hetvenegy évvel később kezdem el.
EnglishIt might make a fun Chapter in his autobiography.
Mókás fejezet lesz belőle, ha megírja az önéletrajzát.