EN

authorities {csak többes szám}

volume_up
authorities (és: authority)
These are the three European authorities on banking, insurance and the stock market.
Ez három - banki, biztosítási és értékpapírpiaci - európai hatóság.
If not for the orderly minded civil authorities, a massacre might have ensued.
A mészárlásnak egyedül a rendszerető hatóság közbelépése vetett gátat.
Some national authorities have since modified their representation.
Néhány nemzeti hatóság azóta módosította is képviseletét.

Példamondatok a(z) "authorities" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBecause of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
E problémák miatt a Bizottság 2004-ben kapcsolatba lépett a görög hatóságokkal.
EnglishMr Marty failed to respond to repeated invitations from the Polish authorities.
Marty úr a lengyel hatóságok többszöri meghívására is elmulasztott válaszolni.
EnglishThe Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.
A magyar hatóságok roppant emberi erőforrásokat és felszereléseket vetettek be.
EnglishThe Council will certainly discuss this issue again with the Chinese authorities.
A Tanács ezt az ügyet minden bizonnyal újra felveti majd a kínai kormány felé.
EnglishThis is being done and we are in dialogue with the authorities from these countries.
Ez folyamatban van, és párbeszédet folytatunk az érintett országok hatóságaival.
EnglishI hope many local authorities will actually participate in these consultations.
Remélem, sok helyi hatóságok valóban részt fog venni ezeken a konzultációkon.
EnglishUnfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Sajnos úgy tűnik, hogy az Önök jelmondatát veszélyeztetik a nemzeti hatóságok.
EnglishWhat instruments will be developed by the European Commission for local authorities?
Milyen eszközöket fog kidolgozni az Európai Bizottság a helyi hatóságok számára?
EnglishI got his address from the military authorities and they vouched for his identity.
A katonai hatóságoktól kaptam meg a címét, azok igazolták a személyazonosságát is.
EnglishLocal, regional and municipal authorities are not concerned by the register.
A nyilvántartás nem érinti a helyi, regionális és az önkormányzati hatóságokat.
EnglishIt is not a question of imposing a whole lot of onerous rules on local authorities.
Nem arról van szó, hogy egy sor terhes szabályt kényszerítünk a helyi hatóságokra.
EnglishIn addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
Ezenfelül elengedhetetlen a hatóságok és a termelők közötti bizalom helyreállítása.
EnglishWe have stressed with the authorities the urgency of adopting the Civil Service Law.
Hangsúlyoztuk a hatóságok felé a közszolgálati törvény elfogadásának sürgősségét.
EnglishWhat responses, if any, has the Council received from the Chinese authorities?
Milyen válaszokat kapott a Tanács a kínai hatóságoktól, ha kapott egyáltalán?
EnglishThen the authorities had better make sure she doesnt sink, said the terrorist.
Akkor jobb, ha a főőnökök bebiztosítják, hogy ne süllyedjen el mondta a terrorista.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
A Szerződés értelmében a görög hatóságok kötelesek eleget tenni a MAT kérésének.
EnglishTo this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.
Ennek érdekében megfelelő forrásokat kell biztosítani a vámhatóságok számára.
EnglishNO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
NEM - Az olasz hatóságok döntenek arról, hogy Önök összeházasodhatnak-e ott, vagy sem.
EnglishHe had to flash his ID several times to get past the converging authorities.
Többször fel kellett mutatnia az igazolványát az ideges, ügybuzgó rendőröknek.
EnglishBoth the EU and the Polish authorities perceived the potential to reach an agreement.
Mind az EU, mind pedig a lengyel hatóságok érzékelték a megállapodás lehetőségét.