EN

authoritatively {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "authoritatively" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHowever, we do not believe that we can do this authoritatively.
Azonban nem hisszük, hogy ezt ex cathedra megtehetjük.
English'Tell thy tale, Babu,' he said authoritatively.
- Mondd el a mondókádat, Babu - szólt parancsolóan.
EnglishCommissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
Biztos asszony! Nyomatékosan és ellentmondást nem tűrően magunkhoz kell ragadnunk a vezetést annak érdekében, hogy békét teremtsünk.
EnglishThey have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Általánosságban elmulasztották a kollektív alkuról szóló törvényt hitelt érdemlően elmagyarázni, és a törvényes minimálbért követelni.
EnglishShe hailed him authoritatively.
EnglishAs Tim stretched out a hand to touch her, the quiet, common-sense Miss Marple took charge and spoke sharply and authoritatively.
Amikor Tim kinyújtotta a kezét, hogy megérintse, a nyugodt, józan Miss Marple átvette az irányítást, és éles, parancsoló hangon megszólalt:
EnglishThe first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Az első változás a Bizottságot érinti, amelyet felhívok, hogy teljes mértékben és - mindenekelőtt - parancsoló módon töltse be a szerződések őrének szerepét.

Szinonimák (angolul) a(z) authoritatively szóra:

authoritatively
authoritative