angol-magyar fordítás erre a szóra: authoritarian

EN

"authoritarian" magyar fordítás

EN

authoritarian {melléknév}

volume_up
In this way, an authoritarian federalism is established.
Ezáltal egy tekintélyelvű föderalizmus van kialakulóban.
A harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
A harmonikus társadalom nem azt jelenti, hogy más ruhába öltöztetjük a tekintélyelvű kapcsolatokat.
No dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
Egyetlen diktatúra, egyetlen tekintélyelvű rezsim sem lehet stabil önmagában.

Példamondatok a(z) "authoritarian" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
Az önkényuralmi gyakorlatok irányába való visszafejlődés söpör végig az országon.
English'Economic prosperity through authoritarian rule' is a Chinese approach, not a European one.
A "gazdasági jólét önkényuralom révén” kínai, nem pedig európai megközelítés.
EnglishStatically, China is a one-party system, authoritarian -- there's no question about it.
Statikusan Kína egy egypártrendszer, autoritatív -- efelől semmi kétség.
EnglishArouet is my father's namethe name of an authoritarian prude. not mine.
- Arouet az apám neve... egy önkényeskedő illemcsősz neve, nem az enyém.
EnglishSupport for authoritarian regimes, as history shows, does not pay.
Az önkényuralmi rendszerek támogatása a történelem tanulsága alapján nem kifizetődő.
EnglishA harmonious society is not simply the same as masking authoritarian relations.
A harmonikus társadalom nem azt jelenti, hogy más ruhába öltöztetjük a tekintélyelvű kapcsolatokat.
EnglishFor each of these successful authoritarian governments in East Asia, there's a matched failure.
Minden egyes sikeres autoritatív kormányra Kelet-Ázsiában jut egy kudarc.
EnglishNo dictatorship, no authoritarian regime is stable in itself.
Egyetlen diktatúra, egyetlen tekintélyelvű rezsim sem lehet stabil önmagában.
EnglishDynamically, it has changed over time to become less authoritarian and more democratic.
Dinamikusan változott az idők során, hogy kevésbé autoritatív és még inkább demokratikus legyen.
EnglishSo why do economists fall in love with authoritarian governments?
Dehát miért kedvelik a közgazdászok annyira az autoritatív kormányokat?
EnglishFurthermore, after his initial democratic undertakings Bakiyev's rule turned authoritarian.
Emellett kezdeti demokratikus kötelezettségvállalásai után Bakijev uralma autoritáriussá vált.
EnglishWe are witnesses of the enforced departure of authoritarian rulers.
A tekintélyelvű uralkodók kényszerített távozásának vagyunk tanúi.
EnglishSome of these economies were ruled by authoritarian governments in the 60s and 70s and 1980s.
Ezen gazdaságok némelyikét autoritatív kormányok irányították a 60-as, 70-es és 80-as években.
EnglishWe accepted authoritarian regimes, when their sole aim was to confirm our fears.
Elfogadtuk az önkényuralmi rendszereket, amikor azok egyedüli célja az volt, hogy megerősítsék a félelmeinket.
EnglishAnd that sort of behavior would fit Leo's authoritarian personality.
Ez a fajta viselkedés beleillik Leo autoriter személyiségébe.
EnglishWe are concerned about authoritarian tendencies in Russia.
Aggódunk az Oroszországban tapasztalható önkényuralmi tendenciák miatt.
EnglishThey have moved from a planned economy to a market economy and from authoritarian control to democracy.
A tervgazdaságtól eljutottak a piacgazdaságig és az önkényuralmi rendszertől a demokráciáig.
EnglishWe do not want it to descend into an authoritarian regime that makes it impossible to achieve this goal.
Nem akarjuk, hogy önkényuralmi rendszer jöjjön létre, amely lehetetlenné teszi e cél elérését.
EnglishChávez has, therefore - unashamedly - identified himself alongside China's authoritarian and hard-line rulers.
Chávez tehát - szégyenkezés nélkül - azonosult Kína tekintélyelvű, keményvonalas vezetőivel.
EnglishI shall be voting against this latest authoritarian move.
Ellene fogok szavazni ennek a legújabb önkényeskedő lépésnek.

Szinonimák (angolul) a(z) authoritarian szóra:

authoritarian