EN

author {főnév}

volume_up
After the author's death, the rights may be exercised by the author's heirs.
A szerző halála után a jogokat a szerző örökösei gyakorolhatják.
author. - I would like to thank the Commissioner for his very comprehensive answer.
szerző. - Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a részletes válaszért.
author. - I want to congratulate the Commissioner on progress achieved.
szerző. - Szeretnék gratulálni a biztos úrnak az elért eredményekhez.
author (és: penman, writer)
Clawson then asked about the author photo on the back of the Stark novels.
Clawson akkor Komor-regények hátsó borítóján lévő fotóról, az író állítólagos arcképéről kérdezte.
Egy író, egy fogorvos vagy egy orvos aligha jöhet szóba.
My guest tonight is author and theologian Palmer Joss.
Ma este vendégem az író és teológus Palmer Joss.

Példamondatok a(z) "author" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAn attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Mindig meg kell próbálni a szerzők felkutatását, és meg kell védeni a jogaikat.
EnglishI recently read a book by an American author which describes the following scenario.
Nemrég olvastam egy amerikai szerző könyvét, amely a következő példát írja le.
Englishauthor. - I would like to thank the Commissioner for his very comprehensive answer.
szerző. - Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a részletes válaszért.
EnglishMr President, I shall be very brief because I am the author of this question.
Elnök úr, nagyon rövid leszek, mivel én vagyok a szerzője ennek a kérdésnek.
EnglishYou can find the email addresses of the author in the Help-menu under About KRec.
A szerzők e-mail címei megtalálhatók a "Segítség" menü "A KRec névjegye" menüpontjában.
Englishauthor. - Madam President, my second oral amendment is very simple as well.
szerző. - Elnök asszony, a második szóbeli módosításom is épp ilyen egyszerű.
EnglishThis author doesn't believe that likely in light of Mr. Ross's character.
Mr. Ross jellemének ismeretében azonban jelen szerző elveti ezt az eshetőséget.
EnglishIt seemed clear that Poirot was not above trying to impress the little author.
Nyilvánvalónak látszott, hogy Poirot esendőmódon le akarja nyűgözni a kis krimiszerzőt.
EnglishAs the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.
Mivel Heaton-Harris úr, a 44. kérdés szerzője nincs jelen, ezért ez a kérdés kimarad.
EnglishHowever, as the author has pointed out, TB has returned in recent years.
Azonban, ahogyan az előadó hangsúlyozta, a tébécé visszatért az elmúlt években.
Englishauthor. - Madam President, Russia is one of the EU's most important trading partners.
szerző. - Elnök asszony, Oroszország az EU egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.
Englishauthor. - Madam President, Commissioner, it is good to see you here with us to tonight.
szerző. - Elnök asszony, biztos úr! Jó látni önöket ma este itt velünk együtt.
Englishauthor. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
szerző. - Elnök úr, szerintem jobb lenne, ha később adnánk körbe ezeket.
Englishauthor. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
szerző. - Elnök úr, úgy vélem, hogy az előző felszólaló egyszerűen összekeveri a tényeket.
EnglishThe developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
Nem a fejlődő világ idézte elő a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságot.
EnglishThe first is in English; I haven't read it, but the author is a famous critic.
Az egyik angolul van, és nem olvastam, de a szerzője hírneves kritikus.
EnglishNevertheless, I believe you are the author of the de-finitive work on the subject.
- Tudomásom szerint mégis ön e témakör legmérvadóbb könyvének szerzője.
EnglishOnly the author's name and half of the title were visible, but Sam knew the book, anyway.
Csak a szerző neve és a könyv címének fele látszott, de Sam így is felismerte.
EnglishGordon Comstock, author of Mice; en lan trentiesme de son eage, and moth-eaten already.
Gordon Comstock, az Egerek szerzője; en lan trentiesme de son age, és máris elnyűtt.
EnglishHow can we have a debate without the question, and without the author of the question?
Hogyan tarthatnánk vitát, ha nincs kérdés és nincs jelen a kérdés szerzője?