Példamondatok a(z) "to authenticate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI have important evidence which the witness can authenticate.
Fontos bizonyítékhoz jutottam, amit úgy hiszem, a tanú hitelesíteni tud.
EnglishHe said he was unable to authenticate, sir, Falls said.
- Azt mondja uram, nem képes azonosítani magát - válaszolta Falls.
EnglishBullet, this is Able, I say again, authenticate Victor-Kilo.
Bullet, itt Able Nulla-Hét, ismétlem, adja meg a jelszót.
EnglishUnable to authenticate, Icepack, Elliott replied quickly.
- Nem tehetem, Icepack - válaszolta Elliott gyorsan.
EnglishBullet, this is Able Zero-Seven, authenticate Victor-Kilo.
Bullet, itt Able Nulla-Hét, adja meg a jelszót.
EnglishPiT CREW, this is INDY LEAD, authenticate, over.
VEREM STÁB, itt INDY VEZÉR, igazolja magát, vége.
EnglishWe can't authenticate this tape.
Nem tudjuk a szalag valódiságát megállapítani.
EnglishSending authenticate login information...
EnglishAnyone authenticate his identity?'
EnglishThey want me to authenticate.
EnglishAuthenticate: ''Romeo Two, X-ray.''
EnglishWe have no means to authenticate.
EnglishUnable to authenticate.
EnglishAuthenticate Alpha Echo.
EnglishAuthenticate, over.
EnglishIf so, would such a designation be consistent with the relevant EU legislation in this area and how would it be possible to authenticate such a designation in relation to livestock products?
Ha igen, az ilyen megjelölés összhangban állna-e a területre vonatkozó EU-jogszabályokkal, és hogyan lehetne az ilyen megjelölést igazolni állati termékekkel kapcsolatban?

Szinonimák (angolul) a(z) authentic szóra:

authentic
authentication
authenticity