EN

authentic {melléknév}

volume_up
You didnt see her go or hear anything that sounded authentic?
Nem látta őt elmenni, vagy nem hallott valami hiteles dolgot?
It allows the provision of authentic information and will help consumers choose healthier food products.
Ez lehetővé teszi a hiteles informálást, és hogy egészségesebb termékeket válasszon.
I will not go into the details, but the authentic version is the English version.
Nem szeretnék belemenni a részletekbe, de a hiteles változat az angol változat.
What we need is authentic government, if we want to be true to the will of the founding fathers.
Autentikus kormányra van szükségünk, ha hűek akarunk lenni az alapító atyák testamentumához.
You know, there's this Italian restaurant down in Georgetown, and it's authentic.
Képzeld, van egy kis olasz étterem Georgetown-ban, nagyon autentikus.
It's an M-1873 Colt's Single-Action Army Revolver, Foster replied, lifting it from the equally authentic Three persons holster.
- M-1873 Colt katonai revolver - felelte Foster, kiemelve a fegyvert a hasonlóképp autentikus Threepersons tokból.
There is this, though: nobody else can give you any authentic evidence of ownership at all.
Annyit azonban mondhatok, hogy hitelt érdemlő bizonyítéka senkinek sincs.

Példamondatok a(z) "authentic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI would rather have a set of authentic relics for my church, mused Queen Sollace.
Casmir király, aki teljesen elmerült a gondolataiban, szórakozottan bólogatott.
EnglishI will not go into the details, but the authentic version is the English version.
Nem szeretnék belemenni a részletekbe, de a hiteles változat az angol változat.
EnglishEven the crowds and clumped traffic below seemed authentic, a muddled human jumble.
Még a tömeg és az ósdi közlekedési eszközök is eredetinek, valóságosnak tűntek.
EnglishI also believe that this Authentic Act resolution is particularly important.
Ezenkívül úgy gondolom, hogy a közokiratokról szóló állásfoglalás különösen fontos.
EnglishSpecifically on the subject of the authentic act, I think one point needs to be clarified.
A közokiratokkal kapcsolatban azt hiszem, egy dolgot mindenképpen tisztázni kell.
EnglishThe uniforms, what was left of them, were as authentic as I could make them.
Az egyenruhák, már ami megmaradt belőlük, hitelesek voltak, már amennyire tőlem tellett.
EnglishYou know, there's this Italian restaurant down in Georgetown, and it's authentic.
Képzeld, van egy kis olasz étterem Georgetown-ban, nagyon autentikus.
EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Ez a lépés a közokiratok mozgását azáltal is megkönnyítené, hogy azokat biztonságosabbá tenné.
EnglishJAKE: I'm gonna have to run some tests... so make sure you bring authentic merchandise.
Néhány tesztet le kell futtatnom, szóval jobb ha az igazi árut hozzák el.
EnglishThere is this, though: nobody else can give you any authentic evidence of ownership at all.
Annyit azonban mondhatok, hogy hitelt érdemlő bizonyítéka senkinek sincs.
EnglishThe latter cannot issue authentic acts and are only authorised to certify signatures.
Ők közokiratokat nem adhatnak ki, csak aláírásokat hitelesíthetnek.
EnglishHe had a bandage across his eyes and a number of authentic-looking sores on his arms and legs.
Szemét kötés fedte, karját és lábát hitelesnek tűnő forradások borították.
EnglishWe would like freedom of movement of authentic acts, and I add: 'or equivalent documents'.
Ez utóbbihoz hozzátenném: "és az azokkal egyenértékű dokumentumokét”.
English. - MEP Ortega proposes a means to deal with legal instruments called authentic acts.
írásban. - Ortega képviselő úr a közokiratok kezelésére javasol megoldást.
EnglishWe need to make progress in relation to the movement and the recognition of authentic acts.
A közokiratok mozgása és elismerése terén előrelépésekre van szükség.
EnglishNot authentic, my friend, just beyond present scientific explanation.
- Nem valódinak, barátom, hanem olyasminek, ami a tudomány mai állása szerint nem magyarázható.
English'Cause we gonna play some authentic... way-down-in-the-delta blues.
Mert mi aztán olyan bluest játszunk, mint a Mississipi deltájánál.
EnglishHe wasn't just playing me anymore; Brian had moved on to an authentic shit fit.
Nem játszott többé; Brian igazi szarházivá vedlett át.
EnglishThe Invincible rescue team that piled out of the cutters turned out to be the authentic item, though.
A Legyőzhetetlen mentőcsapat, ami kiözönlött a hajókból, kétségtelenül valódinak tűnt.
EnglishIt allows the provision of authentic information and will help consumers choose healthier food products.
Ez lehetővé teszi a hiteles informálást, és hogy egészségesebb termékeket válasszon.

Szinonimák (angolul) a(z) authentic szóra:

authentic
authentication
authenticity