EN

Austro-Hungarian {melléknév}

volume_up
1. földrajz
Austro-Hungarian
The country was once part of the Austro-Hungarian Empire.
Szlovénia egykor az OsztrákMagyar Monarchia részét alkotta.
He had been born in 1903 in the provinces of the old Austro-Hungarian Empire, in what later would become Yugoslavia.
1903-ban született a régi OsztrákMagyar Monarchia azon területén, amely később Jugoszlávia lett.
Over the centuries, Romania has been under various influences - Byzantine, Russian, Austro-Hungarian, and Ottoman.
Romániát évszázadok során különféle - bizánci, orosz, osztrák-magyar és ottomán - hatások érték.

Példamondatok a(z) "Austro-Hungarian" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe country was once part of the Austro-Hungarian Empire.
Szlovénia egykor az Osztrák–Magyar Monarchia részét alkotta.
EnglishOver the centuries, Romania has been under various influences - Byzantine, Russian, Austro-Hungarian, and Ottoman.
Romániát évszázadok során különféle - bizánci, orosz, osztrák-magyar és ottomán - hatások érték.
EnglishHe had been born in 1903 in the provinces of the old Austro-Hungarian Empire, in what later would become Yugoslavia.
1903-ban született a régi Osztrák–Magyar Monarchia azon területén, amely később Jugoszlávia lett.
EnglishMadam President, 20 years ago socialism collapsed at the pan-European picnic on the Austro-Hungarian border.
Elnök asszony, a szocializmus húsz évvel ezelőtt összeomlott az osztrák-magyar határon rendezett Páneurópai pikniken.
EnglishA real Hungarian Life Guard back in the Austro-Hungarian Empire might have been putting on a field grey uniform about then.
Az Osztrák-Magyar Monarchia valóságos magyar testőrei akkortájt valószínűleg éppen csukaszürke egyenruhát húztak.
EnglishHe runs past boxes marked AUSTRO-HUNGARIAN WAR and DEPARTMENTAL POLITICS and CHILDREN'S STORIES and CONTENTS OF UPSTAIRS CLOSET.
Elrohan néhány doboz mellett, amelyekre az van írva, hogy OSZTRÁK-MAGYAR HÁBORÚ, meg TANSZÉKI POLITIKA, aztán GYERMEKMESÉK és A FELSÕ GARDRÓBSZOBA TARTALMA.
EnglishHe was summoned by the American ambassador to the Austro-Hungarian Empire, Henry Clowes, who was a Cleveland man and an acquaintance of Father's parents.
Ekkor magához hívatta az Osztrák-Magyar Monarchiába akkreditált amerikai nagykövet, a clevelandi Henry Clowes, apám szüleinek ismerőse.
EnglishUnfortunately, after the dispute about the foaming of the River Rába, there is now another Austro-Hungarian environmental protection debate in the European Parliament.
Sajnos a Rába folyó habzása után egy újabb osztrák-magyar környezetvédelmi vitáról kell, hogy szóljak az Európai Parlamentben.