angol-magyar fordítás erre a szóra: Austria-Hungary

EN

"Austria-Hungary" magyar fordítás

EN

Austria-Hungary {főnév}

volume_up
Germany and Austria-Hungary started the war.
Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia indította a háborút.

Példamondatok a(z) "Austria-Hungary" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTwenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
Húsz évvel ezelőtt elvágták az Ausztria és Magyarország közt feszülő szögesdrótot.
EnglishLadies and gentlemen of the House, I come from a town on the border of Austria and Hungary.
Tisztelt Ház, én egy olyan városból származom, amely az osztrák-magyar határon van.
EnglishThe project has an exceptionally low level of support from the local communities in both Austria and Hungary.
A beruházás mind Ausztriában, mind Magyarországon rendkívül alacsony társadalmi támogatottságot élvez.
EnglishGermany and Austria-Hungary started the war.
Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia indította a háborút.
EnglishPeople are also beginning to be deported from Austria, Belgium, Hungary and France.
Ausztriában, Belgiumban, Magyarországon és Franciaországban is hasonló a helyzet: onnan is kiutasítanak kisebbségben élő polgárokat.
EnglishI am thinking, for instance, of large retailers, hypermarkets, such as those on both sides of the border between Austria and Hungary.
Olyan cégekre gondolok, például nagy kereskedőcégekre, hipermarketekre, akár az osztrák-magyar határ két oldalán.
EnglishAt the European Council in March, Hungary and Austria obtained a huge majority to maintain this moratorium, despite the Commission decision.
A márciusi Európai Tanácsban Magyarország és Ausztria óriási többséget szereztek e moratórium fenntartása mellett, a bizottsági határozat ellenére.
EnglishMosonmagyaróvár is a town on the border of Slovakia, Austria and Hungary, so it is no surprise that there were very many mayors from all three countries.
Mosonmagyaróvár a szlovák-osztrák-magyar határnál fekvő város, így nem is csoda, hogy nagyon sok polgármester volt mindhárom országból.
EnglishI say, for example, that the United States Ambassador to Austria-Hungary at the outbreak of the First World War was Henry Clowes, of Ohio.
Azt mondom benne például, hogy az első világháború kitörésekor az Egyesült Államok nagykövete az Osztrák-Magyar Monarchiában az ohiói Henry Clowes volt.
EnglishIn fact, Romania signed the Intergovernmental Agreement for the Nabucco project in July, along with Turkey, Bulgaria, Hungary and Austria.
A helyzet az, hogy Törökországgal, Bulgáriával, Magyarországgal és Ausztriával együtt júliusban Románia is aláírta a Nabucco-projektre vonatkozó kormányközi megállapodást.
EnglishAllow me to say a few more sentences in connection with this topic, concerning the unfortunate situation that has developed on the border of Hungary and Austria.
Engedjék meg, hogy néhány mondatot ennek a témának a kapcsán mégis elmondjak arról a szerencsétlen helyzetről, amely a magyar-osztrák határon kialakult.
English(HU) Mr President, two of Hungary's neighbours, Austria and Slovenia, have held elections and in both countries the Social Democrats have emerged victorious.
(HU) Elnök úr! Magyarország két szomszédjánál, Ausztriában és Szlovéniában választásokat tartottak, és mind a két országban szociáldemokrata győzelem született.
EnglishThe recent victories of national parties in France, Hungary, Austria, Sweden, the Netherlands and elsewhere are not a sign of some worrying perversion.
A nemzeti pártok közelmúltbeli győzelmei Franciaországban, Magyarországon, Ausztriában, Svédországban és Hollandiában és más országokban nem valamiféle aggasztó perverzió jelei.
EnglishIf you were to sit here at the back, Mr President, with your political past, you would recognise the dangerous trends emerging once again in Hungary, in Austria and elsewhere.
Ha Ön ülne itt hátul, elnök úr, a saját politikai múltjával, Ön is felismerné a Magyarországon, Ausztriában és másutt ismét kialakuló veszélyes tendenciákat.
EnglishThere are precisely four States - France, Austria, Hungary and Luxembourg - and now Germany has joined them, so there are five out of the 27 Member States.
Pontosan négy ilyen tagállam van - Franciaország, Ausztria, Magyarország és Luxembourg -, és most Németország is csatlakozott ezen országokhoz, tehát a 27-ből összesen öt tagállam.
EnglishThe people's demands were gaining strength and, on 2 May 1989, the opening of the border between Hungary and Austria enabled some East Germans to cross over to the West.
A lakosság követelései egyre erősebbek lettek, és 1989. május 2-án a Magyarország és Ausztria közti határ megnyitása lehetővé tette néhány keletnémet számára a nyugatra jutást.