angol-magyar fordítás erre a szóra: auspices

EN

"auspices" magyar fordítás

EN

auspices {csak többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "auspices" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe need international cooperation under the auspices of the UN and the European Union.
Nemzetközi együttműködésre van szükség az ENSZ és az Európai Unió égisze alatt.
EnglishThis must be achieved under the same UN auspices before the end of 2008.
Ezt ugyanannak az ENSZ-nek a védnöksége alatt kell elérni, mint 2008 vége előtt.
EnglishNow, said Pandelume, you must be on your way to Kaiin; the auspices are good ...
Most sürgette Pandelume útra kell kelned Kaiinba; a pártfogóid jók...
EnglishLet us establish a broad inter-faith dialogue under the auspices of the EU.
Azt javaslom, hogy hozzunk létre egy széles körű hitközi dialógust az EU égisze alatt!
EnglishYes, a major operation conducted outside the auspices of the KGB made sense.
Igen, elképzelhető egy nagyobb művelet, messzire elkerülve a KGB-t.
EnglishThis under the auspices of the Imperial Academy of Sciences of St. Petersburg.
Méghozzá a szentpétervári Cári Tudományos Akadémia megbízásából.
EnglishInternational negotiations are in any case in progress under the auspices of the UN Environment Programme.
A nemzetközi tárgyalások mindenesetre folyamatban vannak az ENSZ Környezetvédelmi Programjának égisze alatt.
EnglishThe conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
A konferenciát közvetlenül az elnökség égisze alatt tartották, és elnökségi rendezvénynek minősült.
EnglishThis report follows on from the evaluations carried out under the auspices of the Council's Schengen Evaluation Working Group.
A jelentés a Tanács schengeni értékelő munkacsoportja irányításával elvégzett értékeléseken alapul.
EnglishThese issues are dealt with in the six negotiating chapters which are being handled under the auspices of the UN.
Ezekkel a kérdésekkel abban a hat tárgyalási fejezetben foglalkozunk, amelyeket az ENSZ támogatásával irányítunk.
EnglishAn Advisory Committee on Tourism, hereinafter referred to as the 'Committee', shall be set up under the auspices of the Commission.
A Bizottság mellett létrejön egy idegenforgalmi tanácsadó bizottság (a továbbiakban: "bizottság").
EnglishAs is public knowledge, both are co-sponsors of the Alliance of Civilisations under the auspices of the United Nations.
Amint közismert, mindketten társszponzorai az Egyesült Nemzetek égisze alatt megszervezett Civilizációk Szövetségének.
EnglishAt multilateral level, the Council actively contributes to the work undertaken under the auspices of the World Customs Organisation.
Többoldalú szinten a Tanács tevőlegesen hozzájárul a Vámügyi Világszervezet védnöksége alatt végzett munkához.
EnglishThis is an institution which operates under the auspices of the Tibetan government- in-exile and is intended to help in this dialogue.
Ez az intézmény a száműzetésben működő tibeti kormány égisze alatt működik és feladata a párbeszéd előmozdítása.
EnglishBut under my personal auspices.
Csakhogy az én személyes irányításommal.
EnglishWith that in mind, we have supported the creation of the European Air Capacity Observatory under the auspices of the Commission.
Ezeket szem előtt tartva támogattuk az Európai Légikapacitási Megfigyelőközpontnak a Bizottság égisze alatt történő létrehozását.
EnglishFirstly, the ASEAN Foreign Ministers have agreed to establish a humanitarian coordination mechanism under the auspices of ASEAN.
Először, az ASEAN-külügyminiszterek beleegyeztek egy humanitárius koordinációs rendszer felállításába, az ASEAN védnöksége alatt.
EnglishWe have worked systematically to find a mutually acceptable solution to the name problem under the auspices of the UN.
Szisztematikusan dolgozunk az ENSZ felügyelete alatt azon, hogy kölcsönösen elfogadható megoldást találjunk a névvel kapcsolatos problémára.
EnglishOur aim is that serious negotiations on a comprehensive settlement under the auspices of the United Nations should begin without unnecessary delay.
Célunk az, hogy ENSZ-felügyelet alatt, késlekedés nélkül kezdődjenek el az átfogó rendezésről szóló tárgyalások.
EnglishA part of this should be that the parties come to a mutually acceptable solution through negotiations, under the auspices of the UN.
Ennek része kellene, hogy legyen, hogy az ENSZ égisze alatt, tárgyalásos úton, kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a felek.

Szinonimák (angolul) a(z) auspices szóra:

auspices