angol-magyar fordítás erre a szóra: auditor

EN

"auditor" magyar fordítás

EN

auditor {főnév}

volume_up
1. könyvelés
The auditor says that this section should be eliminated.
A könyvvizsgáló azt mondja, hogy ezt a szakaszt figyelmen kívül kell hagyni.
Your overt cover is as an auditor from the Foreign Office.
Az álcája szerint könyvvizsgáló a Külügyminisztériumban.
The internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
A belső könyvvizsgáló sürgette, hogy a Tanács szüntesse meg ezeket a számlákat, de sikertelenül.
So you see, said the auditor, life really was quite fair.
Úgyhogy az élet mondta a revizor tisztességesen járt el.
But there you were - asleep at the switch again, said the auditor.
Csakhogy maga megint lekéste a csatlakozást mondta a revizor.
Commissioner, perhaps you could mention that paragraph in particular to some of your auditor colleagues.
Biztos úr, talán némelyik számvevő kollégájának különösen a figyelmébe ajánlhatná ezt a bekezdést.
No bean counter, no auditor, no regulator had ever caught wind of the slush money.
Nem volt olyan számvizsgáló, könyvszakértő vagy revizor, aki valaha a titkos kassza nyomára bukkant volna.
2. oktatás

Példamondatok a(z) "auditor" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat would an auditor say to a set of accounts if he did not have access to all the annexes?
Mit mondana egy könyvvizsgáló az olyan beszámolókra, amelyek mellékleteihez nem fér hozzá?
EnglishThe internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
A belső könyvvizsgáló sürgette, hogy a Tanács szüntesse meg ezeket a számlákat, de sikertelenül.
EnglishTo be very frank, as an auditor I prefer giving an opinion such as the one we have given this year.
Őszintén szólva ellenőrként olyan véleményt szeretek adni, mint amilyent az idén adtunk.
EnglishThe auditor says that this section should be eliminated.
A könyvvizsgáló azt mondja, hogy ezt a szakaszt figyelmen kívül kell hagyni.
EnglishNo bean counter, no auditor, no regulator had ever caught wind of the slush money.
Nem volt olyan számvizsgáló, könyvszakértő vagy revizor, aki valaha a titkos kassza nyomára bukkant volna.
EnglishBut there you were - asleep at the switch again, said the auditor.
Csakhogy maga megint lekéste a csatlakozást mondta a revizor.
EnglishThese were thus recurrent problems that have been raised year after year by the auditor to no avail.
Ezek voltak azok a visszatérő problémák, amelyeket a könyvvizsgáló hiába emelt ki évről évre.
EnglishTherefore, rather than being optimistic or pessimistic, as an auditor I prefer to be realistic.
Tehát ahelyett, hogy optimista vagy pesszimista lennék, ellenőrként inkább realista szeretnék lenni.
EnglishI also welcome the fact that emphasis has been placed on auditor training.
Üdvözlöm az auditorok képzésére helyezett hangsúly.
EnglishHe himself was so little interested in wealth that he scarcely heard what his auditor had to say to him.
Einsteint oly kevéssé érdekelte a pénz, hogy jóformán nem is hallotta, mit mond neki a revizor.
EnglishCommissioner, perhaps you could mention that paragraph in particular to some of your auditor colleagues.
Biztos úr, talán némelyik számvevő kollégájának különösen a figyelmébe ajánlhatná ezt a bekezdést.
EnglishYour overt cover is as an auditor from the Foreign Office.
Az álcája szerint könyvvizsgáló a Külügyminisztériumban.
Englishsaid the auditor.
Lenne szíves ezt ki is fejezni? kérdezte a revizor.
EnglishSo you see, said the auditor, life really was quite fair.
Úgyhogy az élet mondta a revizor tisztességesen járt el.
EnglishI am convinced that the auditor has proved her competence and professionalism in the area of auditing.
Meggyőződésem, hogy a könyvvizsgáló bizonyította hozzáértését és professzionalizmusát az auditálás területén.
EnglishIn relation to the assistants' statute, we have the internal audit, conducted by the internal auditor.
Az asszisztensek jogállásával kapcsolatban rendelkezésünkre áll a belső ellenőr által végzett belső ellenőrzésről szóló jelentés.
EnglishIn any serious organisation, the auditor's report should be sent before 30 June in the year following the year audited.
Komoly szervezetek esetében a könyvvizsgálói jelentést a vizsgált évet követő június 30-ig szokták előterjeszteni.
EnglishThe letter was signed by the State Treasurer, the State Auditor, and, even more ominous, by the Attorney General-Maine's top cop.
A levelet az állam pénzügyminisztere, könyvszakértője, és hogy még fenyegetőbb legyen, főügyésze jegyezte.
EnglishIt is in the Commission's own interest, and in the European interest, to respect the independence of its external auditor.
A Bizottság saját érdeke - és egyben európai érdek is -, hogy tiszteletben tartsa külső számvevőjének függetlenségét.
EnglishThe EEAS shall share an auditor and an accounting officer with the European Commission; this arrangement is to be reviewed in 2013.
Az EKSZ könyvvizsgálója és számvitelért felelős tisztviselője közös az Európai Bizottságéval; ezt a megoldást 2013-ban felül kell vizsgálni.

Szinonimák (angolul) a(z) auditor szóra:

auditor