EN

audit {főnév}

volume_up
1. általános
2. könyvelés
The economic crisis has taught us that strict auditing and oversight are indispensible.
A gazdasági válság arra tanított minket, hogy a szigorú könyvvizsgálat és felügyelet nélkülözhetetlen.
Könyvvizsgálat és a beszámoló közzététele
Community programme for financial services, financial reporting and auditing (
A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területét támogató közösségi program (
3. pénzügy
4. kereskedelem

Példamondatok a(z) "audit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut I would perhaps emphasise what I might expect from the audit, as an Easterner.
De talán azt emelném ki, hogy mit várok én "ossziként” talán a fölülvizsgálattól.
EnglishFor this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.
Ehhez a számviteli és ellenőrzési szabályok egyszerűsítésére van szükség.
EnglishThe sample taken for the audit included six states and 250 transactions.
Az ellenőrzés alapjául szolgáló minta hat országot és 250 ügyletet tartalmazott.
EnglishOne internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
Egy belső ellenőrzés és néhány felhatalmazott személy jóváhagyhatja azt.
EnglishI gave you a few figures earlier on: Tanzania has to produce 8 000 audit reports!
Korábban elmondtam néhány adatot: Tanzániának 8 000 ellenőrzési jelentést kell készítenie!
EnglishWe must now ensure by the audit system that we are meeting those targets.
Most pedig ellenőrzési rendszerrel kell biztosítanunk, hogy megvalósítjuk a célunkat.
EnglishAs a result of an audit in Parliament, we have received an EMAS logo.
Egy, a Parlamentben elvégzett ellenőrzés eredményeként megkaptuk az EMAS-logót.
EnglishOne advantage of the Secret Service is that it has no worrying audit.
A Titkosszolgálati Hivatalnak az is előnye, hogy nem tart fárasztó rovancsolásokat.
EnglishThe renewal of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is also welcome.
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) megújítása szintén örvendetes.
English(b) annual accounts together with the supporting documents necessary for audit purposes.
b) éves beszámolók a könyvvizsgálathoz szükséges bizonylatokkal együtt.
EnglishWe are now building a rural audit in the same way as we did an urban audit in the past.
Olyan felméréseket végzünk vidéken, mint amilyent a múltban a városokban valósítottunk meg.
EnglishThere is already the tendency for actions to be targeted at financial and audit institutions.
Már most is jellemzőek a pénz- és hitelintézetek elleni célzott fellépések.
EnglishHowever, this audit role of the European Commission needs to be enhanced.
Az Európai Bizottság ellenőrző szerepét azonban meg kell erősíteni.
EnglishThe Reform Treaty provides for the enlargement of the audit committee.
A reformszerződés rendelkezik a könyvvizsgáló bizottság kibővítéséről.
EnglishWe need an audit of all the schemes and projects that have accumulated in an unplanned manner.
Valamennyi, nem megtervezett módon létrehozott rendszert és projektet ellenőriznünk kell.
EnglishHowever, even a clean audit opinion in itself is not enough.
Ugyanakkor önmagában még egy korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradék sem elegendő.
EnglishBut audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
De a tökéletes könyvvizsgálati eredmény ritka jelenség az egész világon.
EnglishThe Court is an independent audit institution governed by the treaty.
A Számvevőszék a Szerződés által szabályozott ellenőrző intézmény.
EnglishSwitzerland will conform to EU financial control and audit provisions.
A pénzügyi ellenőrzés és auditálás tekintetében Svájc betartja az európai uniós rendelkezéseket.
EnglishAnd so is EMAS, the eco-management and audit scheme.
A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, az EMAS is ilyen eszköz.

Szinonimák (angolul) a(z) audit szóra:

audit
auditive
audition