angol-magyar fordítás erre a szóra: audibly

EN

"audibly" magyar fordítás

EN

audibly {határozószó}

volume_up
Floyt made a wry face at that; Alacrity ground his teeth audibly.
Floyt arca elkomorult, Alacrity pedig hallhatóan csikorgatta a fogát
Horis gulped audibly at the mere thought of being mentali-cally probed.
Horis hallhatóan nyelt egyet; a mentalikus próbatétel puszta gondolatától felfokozódott az idegessége.
Sam sighed audibly; and not at the courtesies, of which, as any hobbit would, he thoroughly approved.
Samu hallhatóan fölsóhajtott, s ez nem az udvariaskodásnak szólt, amit, lévén hobbit, őszintén helyeselt.

Példamondatok a(z) "audibly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA billion dollars, Loreen repeated to herself, but audibly enough to be heard.
Egymilliárd dollár motyogta magában Loreen, de úgy, hogy mindenki hallhatta.
EnglishHe gasped audibly and sagged against Bremen, who was himself barely able to stand.
A fiú hangosan zihálva nekitántorodott Bremennek, aki maga is alig bírt állva maradni.
EnglishHe was still keeping pace but he was panting audibly now, his exhausted legs screaming.
Még mindig tartotta a lépést, de most már zihált, fáradt lába tiltakozott.
EnglishShe began to cry audibly, holding a white handkerchief to her face.
Iva hangosan zokogni kezdett, és fehér zsebkendőjét az arcához szorította.
EnglishFloyt made a wry face at that; Alacrity ground his teeth audibly.
Floyt arca elkomorult, Alacrity pedig hallhatóan csikorgatta a fogát
EnglishShe didn't turn to see if he was hurt, though he cursed audibly.
A nő hátra sem nézett, hogy lássa, vajon nem sérült-e meg, bár a férfi hangosan káromkodott.
EnglishHoris gulped audibly at the mere thought of being mentali-cally probed.
Horis hallhatóan nyelt egyet; a mentalikus próbatétel puszta gondolatától felfokozódott az idegessége.
EnglishTheir loudspeaker was turned low, just audibly muttering.
Hangszóró lehalkítva éppen csak némi mormolás volt hallható.
EnglishHe hung there savoring the deliciousness of fresh air in his lungs, trying not to sob audibly as he gulped it in.
Élvezettel szívta magába a friss levegőt, ügyelve, hogy a lehető legcsendesebben lélegezzék.
EnglishSam sighed audibly; and not at the courtesies, of which, as any hobbit would, he thoroughly approved.
Samu hallhatóan fölsóhajtott, s ez nem az udvariaskodásnak szólt, amit, lévén hobbit, őszintén helyeselt.
EnglishRegaining their footing, the five remained flattened against the wall for several long minutes, breathing audibly in the still darkness.
Amikor visszanyerték az egyensúlyukat, az öt megmaradt hallhatóan zihált a néma sötétségben.
EnglishThe Tymoran's breath audibly caught.
Tymora hű szolgája egyre nehezebben kapkodta a levegőt.
EnglishThe farmer’s breath caught audibly.
EnglishShe shuddered and swallowed audibly.
EnglishI cannot be at ease (and to be at ease is my chief wish) if someone else is in pain, visibly or audibly or tactually.
Nem érezhetem magam jól (márpedig legfőbb vágyam az, hogy jól érezzem magam), amíg más valaki láthatón, hallhatón, tapinthatón szenved.
EnglishHad she not already appeared in the Feelytone News visibly, audibly and tactually appeared to countless millions all over the planet?
Hát nem jelent-e már meg a tapihíradóban láthatóan, hallhatóan és tapinthatóan bolygószerte sok-sok millió ember előtt?
EnglishTheir approach had been almost imperceptible, and their unexpected appearance from out of nowhere caused everyone atop the Outer Wall to gasp audibly.
A Külső Fal tetején állóknak elakadt a lélegzete, annyira észrevétlenül rajzolódott ki a had a semmiből.
EnglishThe boy's teeth ground together audibly, making a noise that mingled with the noise of Spade's breathing as Spade crushed the boy's hands.
A fiú a fogát vicsorgatta, az őrlődő fogak zaja összekeveredett Spade lihegésével, amikor összeroppantotta a fiú kezét.
English'That's right,' Henry said, and, as the owner of the voice inhaled audibly into the mike: 'Also, I'd say he's smoking a fatty.'
- Ez igaz - helyeselt Henry, miközben a hang tulajdonosa nagyot fújt a mikrofonba: - Azt is merném állítani, hogy vaskos darabot szív.
EnglishFlick groaned audibly.

Szinonimák (angolul) a(z) audible szóra:

audible
English