EN

audacious {melléknév}

volume_up
Be audacious, be brave, be confident and you will not fail.
Légy merész, bátor, bízzál magadban, és célt érsz!
If the Commission wishes to be audacious, now is the time to initiate these lines of debate.
Ha merész akarna lenni a Bizottság, most itt van a vitaindítás ideje.
And the Washington Post reporter Gene Weingarten decided to enlist him for an audacious experiment.
A Washington Post riportere, Gene Weingarten elhatározta, hogy felhasználja egy merész kísérletben.
That was deliberate, audacious, purposeful murder.
Az ő meggyilkolása szándékos, vakmerő és előre megfontolt tett volt.
Ingenious, audacious, hazardous, but, if it worked, effective, he said.
Zseniális, szemtelen, vakmerő, de nagyon hatékony, ha beválik mondta.
Igen, Lance vakmerő fickó.
The series of European Court of Justice rulings which the Andersson report purports to address represent an audacious attack on these basic rights.
Az Európai Bíróság számos döntése, amelyekkel az Andersson-jelentés szándékozik foglalkozni, arcátlan támadást jelent az említett alapvető jogok ellen.
To say in this report -as it does - that the less educated are more likely to oppose further European integration is an audacious insult and arrogance of unbelievable proportions.
Azt mondani ebben a jelentésben - mert ezt teszi -, hogy a kevésbé műveltebbek valószínűbben ellenzik a további európai integrációt, arcátlan sértés és hihetetlen arrogancia.
Ingenious, audacious, hazardous, but, if it worked, effective, he said.
Zseniális, szemtelen, vakmerő, de nagyon hatékony, ha beválik mondta.

Példamondatok a(z) "audacious" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI posed my cleverest - my most audacious question: Was anyone with him?'
Föltettem legzseniálisabb... legmerészebb kérdésemet: Volt benn nála valaki egyáltalán?
EnglishIngenious, audacious, hazardous, but, if it worked, effective, he said.
Zseniális, szemtelen, vakmerő, de nagyon hatékony, ha beválik mondta.
EnglishIt was some time before he realised just how audacious the girl was being.
Eltartott egy ideig, míg észrevette, hogy milyen elszánt a lány.
EnglishIf the Commission wishes to be audacious, now is the time to initiate these lines of debate.
Ha merész akarna lenni a Bizottság, most itt van a vitaindítás ideje.
EnglishThe effort of consolidating 27 diverse legal traditions in one document has perhaps been too audacious.
27 jogi hagyomány egy dokumentumban történő összefogása talán túl merész vállalkozás volt.
EnglishIt would be audacious-perhaps much more so than attempting the fence in the darkness.
Még vakmerőbb ötlete támadt, annál is vakmerőbb, mintha a kerítésen át lopózott volna be a sötétség leple alatt.
EnglishAnd the Washington Post reporter Gene Weingarten decided to enlist him for an audacious experiment.
A Washington Post riportere, Gene Weingarten elhatározta, hogy felhasználja egy merész kísérletben.
EnglishFloyt had to admit that the audacious pun tickled him.
Floytnak el kellett ismernie, hogy a pimasz szóvicc elszórakoztatja.
EnglishThat was deliberate, audacious, purposeful murder.
Az ő meggyilkolása szándékos, vakmerő és előre megfontolt tett volt.
EnglishNo doubt of it, but you are audacious, insisted Stirling.
Elhiszem, de maga akkor is impertinens közölte Stirling.
EnglishBe audacious, be brave, be confident and you will not fail.
Légy merész, bátor, bízzál magadban, és célt érsz!
EnglishAudacious and proud of it, Lestat fired back.
Impertinens vagyok, amire büszke vagyok vágott vissza Lestat.
EnglishAnd he is just such a one as the man I am looking for - gay, audacious, reckless, one who would dare anything.
S ő éppen olyan, mint az a férfi, akit én keresek: vidám, vakmerő, kíméletlen, olyan ember, aki semmitől se riad vissza.
EnglishIt would be as easy and audacious as that.
Könnyű volt... csak vakmerőség kellett hozzá.
EnglishBe careful, audacious lover.
Csak lassan a testtel, rettenthetetlen Don Juan!
EnglishWhat her colleagues had overlooked was his audacious smile and his way of wearing clothes as if he were defiantly undressed.
A kollégáknak nem szúrt szemet a pimasz mosolya, meg hogy a ruháit úgy viseli, mintha kedve ellenére öltözött volna fel.
EnglishAudacious, brave, and confident.
EnglishBut here was the final proof of my invention, this audacious and self-serving fancy: Akasha, my beloved, was speaking to me!
És itt volt a végső bizonyíték, hogy én agyaltam ki az egész orcátlanul öntetszelgő ábrándot: Akasa, az én szerelmesem, beszélt hozzám!
EnglishYes, he's an audacious fellow.
EnglishPushed into a corner, he seizes a chance and acts at once - sheer, bold, audacious bluff - exactly like his play at bridge.
Amikor sarokba szorítják, megragadja az első kínálkozó alkalmat, és nyomban cselekszik puszta vakmerőségből , pontosan úgy, ahogyan bridzsezik.