EN

auction {főnév}

volume_up
But I was luckier than a magistrate called Aponius who fell asleep during the auction.
De mindenesetre szerencsésebb voltam, mint egy Aponius nevű elöljáró, aki elaludt az árverés alatt.
Just before the auction started, he made a speech.
Az árverés kezdete előtt beszédet mondott.
(c) the date on which the cultivation or sale contract was concluded or the date of the auction.
"c) a termeltetési vagy adásvételi szerződés megkötésének időpontja vagy az árverés időpontja."
Any auction applied unilaterally is just an extra tax burden.
Minden egyoldalúan alkalmazott aukció csak további adóterhet jelent.
It is not a London auction in which our task is to outbid each other.
Ez nem egy londoni aukció, ahol egymás túllicitálása a cél.

Példamondatok a(z) "auction" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI was drowsy, and loved the feel of his lips, their sudden eagerness for pure auction.
Álmos voltam, és szerettem ajkának hirtelen éhségét a tiszta érzelemre.
EnglishHe had heard about Gordon from Mr McKechnie, whom he had met at an auction a few days earlier.
Mr. McKechnie beszélte el, akivel néhány nappal azelőtt egy árverésen találkozott.
EnglishFurthermore, it wants directly to auction 100% of the allowances.
Továbbá, kibocsátási egységeinek 100%-át akarja közvetlenül árverésen értékesíteni.
EnglishA fourth: Victor and his lovely wife, Erika, at a benefit auction.
A negyedik képen gyönyörű feleségével, Erikával tűnt fel egy jótékonysági árverésen.
EnglishThe whole world became a public market, an auction house whence arose the most amazing bids.
Az egész világ egyetlen piac lett, egyetemes börze, ahol valószerűtlen licitálás folyt.
EnglishSo you made her dump me and now you're gonna auction her off to further your own career?
Szóval kidobat vele, és most a karrierje érdekében árverésre adja?
EnglishObviously, Gundars is using this party as cover to auction the plane.
Gundars nyilvánvalóan a partit használja álcának a gép árveréséhez.
EnglishBut I was luckier than a magistrate called Aponius who fell asleep during the auction.
De mindenesetre szerencsésebb voltam, mint egy Aponius nevű elöljáró, aki elaludt az árverés alatt.
EnglishI took the chance and pick up the disc, you know, for the auction.
Kihasználtam az alkalmat és elhoztam a disket, tudod az aukcióra.
EnglishI thought she talked to you about this school auction, or whatever.
Azt hittem beszélt veled erről az iskolai aukcióról vagy miről.
English(c) the date on which the cultivation or sale contract was concluded or the date of the auction.
"c) a termeltetési vagy adásvételi szerződés megkötésének időpontja vagy az árverés időpontja."
EnglishAny auction applied unilaterally is just an extra tax burden.
Minden egyoldalúan alkalmazott aukció csak további adóterhet jelent.
EnglishThe greater the share allocated for distribution by auction, the better the competition will be.
A kibocsátási egységek minél nagyobb hányadát bocsátjuk aukcióba, annál élesebb lesz a verseny.
EnglishIt is clear that more emission allowances will be sold at auction.
Egyértelmű, hogy a mostaninál több kibocsátási egységet értékesítünk majd árverések keretén belül.
EnglishIt is not a London auction in which our task is to outbid each other.
Ez nem egy londoni aukció, ahol egymás túllicitálása a cél.
EnglishIn most cases they are dependent on what can be raised at auction.
A legtöbb esetben attól függenek, amit az aukción elérhetnek.
EnglishKennedy and sold for three-quarters of a million dollars at auction.
A golfütők John F. Kennedy ütői voltak, és háromnegyed millió dollárért kelt el egy aukción.
EnglishYou put yourself on an auction block in front of a live studio audience!
Árverésre bocsájtod magad egy élő tévéműsorban!
English...he tagged it for auction and it was sold this afternoon.
...hanem árverésre is bocsátotta és ma reggel elvitték.
EnglishApparently all seven came up for auction a few months back.
Állítólag mind a hetet aukción látták néhány hónapja.

Szinonimák (angolul) a(z) auction szóra:

auction
auctioneer