EN

attribute {melléknév}

volume_up
1. általános
. - (PL) Multilingualism in the European Union is a great attribute in contacts with third countries.
. - (PL) Az Európai Unió többnyelvűsége nagyszerű tulajdonság a harmadik országokkal való kapcsolatokban.
One of their more important attributes is colour.
Az egyik ilyen fontos tulajdonság a szín.
It may be physical for it seemed to run in our family line through the women and to be coupled invariably with the physical attributes of green eyes and red hair.
Testi tulajdonság lehetett, mert nőágon öröklődött, és mindig ugyanazokhoz a külső vonásokhoz kapcsolódott: a zöld szemhez és a vörös hajhoz.
2. nyelvészet
attribute

Példamondatok a(z) "attribute" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut it would not be fair to attribute it solely to the shift of political power.
De nem volna tisztességes mindezt csupán a politikai hatalomváltás számlájára írni.
EnglishAn intangible, is Luck; an attribute one can neither buy, steal, nor manufacture.
A szerencse valami megfoghatatlan dolog: nem lehet megvenni ellopni vagy elkészíteni.
EnglishValue for attribute %1 was not an integer for element %2It contained the value %3
A(z) %1 attribútum értéke nem egész szám volt a(z) %2 elemnél.A tartalmazott érték: %3
English- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood.
- Elnök asszony, a meghatározott államhatár a nemzeti minőség lényegi attribútuma.
EnglishI made that image of Durga and her every attribute, her every nuance, my very own.
Durga képét, minden attribútumát, minden árnyalatát magamévá tettem.
EnglishSo perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
Annyira tökéletesen rendezett struktúra, hogy nehéz volt nem isteni eredetet tulajdonítani neki.
EnglishFor we must attribute this happy conclusion, she added, in a great measure to his kindness.
- Hiszen ezt a szerencsét főleg az ő jóságának köszönhetjük - tette hozzá.
EnglishAfter all, whoever decided that competition is always and without exception a healthy attribute?
Végül is ki döntött úgy, hogy a verseny mindig, minden körülmények között jó dolog?
EnglishWe must find out which attribute of unfilled worlds contributes to the probability func-
Meg kell találnunk, hogy az át nem alakított világok melyik attribútuma van kapcsolatban a
EnglishAnd to what do you attribute this wonderful luck of yours? said Rumfoord.
És minek tulajdonítja csodálatos szerencséjét? kérdezte Rumfoord.
EnglishThe Cherokees, however, attribute them to the moon-eyed people.
Az irokézek viszont az építményeket a holdszemű emberek-nek tulajdonítják.
EnglishGordon sensed that something was odd long before he could attribute it.
Egyszerűen már azelőtt érzékelte, mielőtt tudatosult volna benne.
EnglishThen their other attribute is that they have this great chemistry.
Az is a korallok tulajdonsága, hogy kémiailag sok adattal szolgálnak.
EnglishI don't care what different causes people attribute our racial amnesia to.
Szerintem ezeknek a munkásoknak az utódai nem felejthették el az egész bolygóátalakítási folyamatot.
EnglishBut since there are very few other diseases that kill people, we can really attribute that mortality to HIV.
Mivel kevés betegség okoz halált ebben a korban, ezt a HIV-nek tulajdoníthatjuk.
EnglishWarn about functions which might be candidates for attribute 'noreturn'
Jelenjen meg figyelmeztető üzenet, ha egy függvénynél érdemes lenne használni a 'noreturn' attribútumot
English`Surely you attribute great degrees and variations to goodness.
Biztos, hogy elismered a jóság különböző fokozatait és variációit.
EnglishUnless you play the pious innocent, And for an honest attribute cry out 'She died by foul play.'
Hacsak magad te jámbor bambaként Becsületesség puszta nevéért Ki nem kiáltod: "gazság ölte meg!"
EnglishIt is the highest truth, and eloquence is its attribute.
- Ez a legmagasabb rendű igazság, és az ékesszólás az ismertetőjele.
EnglishHow could anyone in his right mind attribute good intentions to three guys in identical porkpie hats?
Hogyan feltételezhet épeszű ember jó szándékot három másikról, akik egyforma bőrsapkát viselnek?

Szinonimák (angolul) a(z) attribute szóra:

attribute