EN

attractive {melléknév}

volume_up
A certain gagging whisper of illusive yet ineffably attractive decadence.
Valami tünékeny, mégis vonzó dekadencia reszelős suttogása.
But that's the worst of these attractive young women with affectionate dispositions.
Ez a legrosszabb szokása az ilyen vonzó fiatal asszonynak.
'Self-righteousness is one of the most common - and least attractive - characteristics of man.'
Az álszentség az emberek leggyakoribb, ugyanakkor a legkevésbé vonzó tulajdonsága.
I said: She is unusually attractive, I admit.
- Elismerem - feleltem erre -, hogy a lány szokatlanul bájos teremtés.
Attractive women like you sell through the roof.
Az ilyen bájos hölgyek, a pályám csúcspontjai.
Beyond her was another girl, this one blonde, and strikingly attractive, beginning to do the same.
Mögötte egy másik, egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült.

Példamondatok a(z) "attractive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishQuite attractive for a norm, Dodger commented when he noticed Sam's fixed stare.
Humán létére egész vonzó jegyezte meg Svindler, amikor észrevette, mit bámul Sam.
EnglishIn the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
Végeredményben az utasok alapvető jogainak biztosítása a vasutat vonzóbbá teszi.
EnglishShe seems a very attractive and intelligent young woman, said Poirot tentatively.
Igen vonzó és tehetséges fiatal hölgynek látszik jegyezte meg Poirot puhatolózva.
EnglishShe was Panamanian, attractive, her dark skin stark against her white uniform.
A sötét bőrű, csinos panamai lány csábító látványt nyújtott a fehér egyenruhában.
EnglishAsk any woman, ''What's the single most attractive quality a man can possess?''
Kérdezz meg egy nőt, 'Mi az egyetlen vonzó tulajdonság, amilye egy férfinak lehet?'
EnglishIt is very important that the Ecolabel should now be more attractive to consumers.
Nagyon fontos, hogy az ökocímke most még vonzóbbá váljon a fogyasztók számára.
EnglishAround the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Az európai kultúrát világszerte általában mindenhol vonzónak találják, és szeretik.
EnglishThe Zeroth Law was especially attractive to some of the brightest positronic minds.
A legkiválóbb pozitronikus agyak számára különösen vonzó volt a Nulladik Törvény.
EnglishAn attractive blonde in her late thirties was asleep on her side of a king-size bed.
Egy dupla ágy egyik oldalán egy harmincas évei végén járó vonzó szőke nő aludt.
EnglishBeauty's attractive, and we don't want people to be attracted by old things.
A szépség vonzó, és mi nem akarjuk, hogy az emberek régi dolgok iránt vonzódjanak.
EnglishYou don't know how much I admire you, or how attractive is your disposition to me.
Fogalmad sincs róla, mennyire csodállak, és mennyire vonzónak találom a habitusodat.
EnglishFor the programme to achieve its aims, Marco Polo II must be made more attractive.
Ahhoz, hogy a program elérje céljait, a Marco Polo II-t vonzóbbá kell tenni.
EnglishIn fact, said Egerton, with his attractive smile, you want to talk business.
Egyszóval mondta Egerton elbűvölő mosolyával , üzleti ügyekről akar beszélni?
EnglishAttractive learning material that can be used both at home and in school!
A kifestőkönyvvel a gyermekek játszva tanulhatnak az iskolában és otthon egyaránt
EnglishThe President, eyes drawn to the attractive Oriental newswoman, scarcely noticed Curtis.
Az elnök a vonzó, keleti újságírónőre figyelt, jóformán észre sem vette Curtist.
EnglishHis feet were somewhat reluctant; the abasement ahead wasn't particularly attractive.
Lába nem akart engedelmeskedni, az előtte álló megaláztatást nehezen viselte.
EnglishMy face is no longer very attractive, sir, she said, making her voice sound bitter.
- Az arcom már nem oly vonzó, mint egykoron, uram - felelte keserű hangon.
EnglishThis objection doesn't have anything to do with Beata being an attractive woman, does it?
Ugye semmi köze nincs a tiltakozásnak ahhoz a tényhez, hogy Beata igen vonzó nő?
EnglishHer lips curled up again in that wide generous smile that made her face so attractive.
Szája arra a széles, derűs mosolyra húzódott, amely oly vonzóvá tette arcát.
EnglishSuch ephemera were attractive to norms, he supposed, because their lives were so short.
Glasgian arra gondolt, talán azért, mert a humánok amúgy is csak rövid ideig éltek.

Szinonimák (angolul) a(z) attraction szóra:

attraction