EN

to attract [attracted|attracted] {ige}

volume_up
The Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
A Champalimaud Alapítvány világhírű tudósokat vonz majd Portugáliába és Európába.
But our particular type of dig does not attract the great mass of humanity.
Csakhogy amit mi csinálunk, az nem sokakat vonz.
Arasham's presence there tends to attract large crowds.'
Arasham jelenléte nagy tömegeket vonz oda.

Példamondatok a(z) "to attract" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
Lemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
EnglishAs soon as they had him down, they had to assume they'd attract police attention.
És amint lent vannak, arra is számítaniuk kell, hogy a rendőrség kiszúrja őket.
EnglishTwo elves escorting an emaciated priest would definitely attract their attention.
És egy roskatag papot támogató két tünde nyilván felkeltené az érdeklődésüket.
EnglishThe initial successes of both Pizarro and Cortes did attract native allies.
Mind Pizarro, mind Cortes első sikerei vonzották a bennszülött szövetségeseket.
EnglishIt is associated with a vast number of social ills that attract criminal activity.
Rengeteg társadalmi betegséggel jár, amelyek bűncselekményeket is vonzanak.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Sajnálatos módon nem nyerte el e Ház vagy a Tanács többségi támogatását.
EnglishJesse loved the coat because the mink was inside and didn't attract attention.
Jesse örült a kabátnak, mert a prém belül volt, nem hívta föl a figyelmet.
EnglishIn practice, your description of the Core would attract only an omnivore.
Az ön leírása a magról gyakorlatilag csak egy mindenevő számára lehetne vonzó.
EnglishWhat say you, Loyse, if there was to be a port here to attract the northern trade?
Mit szólnál hozzá, Loyse, ha itt kikötő épülne, hogy idevonzza az északi kereskedelmet?
EnglishYou and I have worked together long enough that I won't attract suspicion.
Mi ketten már elég régen tartjuk a kapcsolatot ahhoz, hogy ne legyek feltűnő.
EnglishWait awhile so that a further inquiry about Robert Keegan won't attract attention.
Vár egy ideig, nem keltett-e figyelmet a Robert Keegan iránti érdeklődés.
EnglishSuch criminals might attract the attention of a civic-minded megacorp.
Az ilyen bűnözők talán felkelthetik a polgári beállítottságú mamutcég figyelmét.
EnglishThe company ate its dinner cold, fearing that a fire might attract attention.
A kis csapat hideget vacsorázott, mivel félt, hogy a tűzzel magukra vonják a figyelmet.
EnglishWIll these cloaks of ours attract any attention in the streets of Madel, my Lord?'
A köpenyeink mennyire keltenek feltűnést Madel utcáin, uram? kérdezte Sparhawk a márkit.
EnglishPour our inner voltage through the wire, we can attract whatever we want to attract.
Belső feszültségünket áramoltatni kezdjük a drótban, és azt vonzzuk, amit csak akarunk.
Englishattract that particular kind of robust and completely repressed individual.
A mai vallási élet nem vonzza az ilyen erős és tökéletesen fegyelmezett egyéniségeket.
EnglishThe Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
A Champalimaud Alapítvány világhírű tudósokat vonz majd Portugáliába és Európába.
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Törekednünk kell hazacsábításukra, mert az USA-ba utazó 10 fő közül 7 ott marad.
EnglishYou'll fly to Rome, where a priest and a nun will attract no attention at all.
Rómába repülnek, ahol egy pap és egy apáca már egyáltalán nem feltűnő.
EnglishArt could fail you at any time, and you could well attract unwanted attention to them.
A művészet bármikor cserbenhagyhat, és nem vonhatod rájuk mások figyelmét!

Szinonimák (angolul) a(z) attraction szóra:

attraction