EN

attic {főnév}

volume_up
attic (és: loft)
The attic was all the House was not: filthy, murky and cobwebbed.
Jobb helyet nem is találhatott volna magának, mint a poros, piszkos, félhomályos és pókhálós padlás.
And the attic's empty and you know that you can go there, of course.
A padlás üres, és tudod, hogy felmehetsz, ha akarsz.
THE NEXT night, I rose from my attic hiding place and went directly out in search of Dora.
Másnap este, ahogy felébredtem a padlás rejtekén, azonnal Dóra keresésére indultam.
attic (és: garret)
`Jumped out of the attic window when she was twenty, that's what she did.
Húszévesen kiugrott a manzárd ablakán, ezt tette.
Most ez a manzárd jár az eszemben.
Ott fönt, a manzárd ablakában!

Példamondatok a(z) "attic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs I left my attic, I kicked something over the threshold and onto the landing.
Ahogy kiléptem az ajtón, átrúgtam valamit a küszöbön, és kigurult a lépcsőpihenőre.
EnglishOf course you wouldn't allow your son up in the attic under any circumstances.
Természetesen a padlásra semmilyen körülmények között sem engedné fel a fiát.
EnglishThe door of my ratty attic had been torn off its hinges, had disappeared entirely.
Patkányjárta padláslakásom ajtaját letépték a sarokvasakról, teljesen nyoma veszett.
EnglishUllman whisked away the attic floor plan and put it on the bottom of the pile.
Ullman felemelte a padlás alaprajzát, és az iratcsomó legaljára csúsztatta.
EnglishMichael asked, pointing to the three-way mirror in the corner of the attic.
És mi a helyzet Alice tükrével? - mutatott Michael a háromszárnyú tükör felé.
EnglishYet it was with an old man that love had first touched her, in Julien's attic.
Mégis egy vénember képében érintette meg először a szerelem, Julien manzárdszobájában.
EnglishThe stairwell was not totally dark, for some light from the attic window fell into it.
A lépcsőház nem volt teljesen sötét, mert valamennyi fény érte a padlásablak felől.
EnglishAnd when the sun comes up in the morning, it will come into all the attic windows ...
- Ha pedig reggel feljön a nap, egyszerre süt be az összes padlásablakon...
EnglishInside the perimeter every building had been scoured from basement to attic.
A lezárt körzetben a pincétől a padlásig átkutattak minden egyes épületet.
EnglishSince the night she'd investigated the attic, she'd heard them again on two occasions.
A padlás átvizsgálásának éjszakája óta Chris kétszer is hallotta a kopogást.
EnglishFather had no immediate use for the attic, so it was left in its primitive condition.
Apámnak nem volt szüksége a padlásra, meghagyták hát eredeti kezdetleges állapotában.
EnglishThe Jesuit then replied in Attic Greek to make damned sure the Americans wouldn't get it.
A jezsuita attikai görög nyelven válaszolt, hogy az amerikaiak ne érthessék:
EnglishThis girl looks like she doesn't have time to be spending the night in that attic.
- Ez a lány nem úgy néz ki, mint aki a padláson tölthetné az éccakát.
EnglishHe opened the door out of which Julia had come and went up the narrow stairs to the attic.
Kinyitotta az ajtót, amelyen Julia kijött, és a keskeny lépcsőn felment a padlásra.
EnglishTHE NEXT night, I rose from my attic hiding place and went directly out in search of Dora.
Másnap este, ahogy felébredtem a padlás rejtekén, azonnal Dóra keresésére indultam.
EnglishWe cried, like babies, wrestled each other up the stairs to my attic.
Úgy sírtunk, mint a gyerekek, együtt botladoztunk föl a lépcsőn a padláslakásomba.
EnglishMiss Carl tried to stop her and that's when Antha had run up to the attic.
Carl kisasszony fékezni próbálta, és Ancha akkor rohant föl a manzárdba.
EnglishAnd how old it looked, like something out of the attic upstairs, most likely.
És milyen ódonnak látszott, valószínűleg a padlásról kerülhetett elő.
EnglishThe men found the retractable stairs in the main hallway and climbed into the attic.
A férfiak a bejárat közelében találták meg a visszahúzható létrát, és felmásztak a padlásra.
EnglishI went upstairs to my ratty attic, went up the oak and plaster snail of the stairwell.
Fölmentem patkányjárta padláslakásomba, fölbaktattam a lépcső tölgy és gipsz csigaházában.

Szinonimák (angolul) a(z) attic szóra:

attic