angol-magyar fordítás erre a szóra: to attest

EN

"to attest" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to attest" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
Ez egy nagyon magyaros tett volt, amit bárki tanúsíthat, aki emlékszik 1956-ra.
EnglishMy guards will attest that not one of them could have struck a stronger blow.
Az őreim tanúsíthatják, hogy egyikük sem tudott volna erősebben lesújtani.
EnglishPatsy hated Quinn, I can attest to that, and she was a hard merciless woman.
Patsy gyűlölte Quinnt, ezt tanúsíthatom, és rideg, szívtelen asszony volt.
EnglishYonder sits Falael, who witnessed the whole episode; he will attest to my innocence!
Ott ül Falael, aki látta az egészet; ő majd bizonyítani fogja az ártatlanságomat.
EnglishTo the latter, your highness, Kuru Qan said, I can attest.
Ez utóbbit magam is tanúsíthatom, uram mondta Kuru Quan.
EnglishKing Throbius spoke gently: “As Falael will attest, my patience knows a limit.
Throbius király Twiskre nézett, és halltan megjegyezte: - Ahogyan azt Falael is tanúsíthatja, az én türelmemnek is van határa.
EnglishThey would have to produce real evidence, and parade it before people who knew and could attest to its authenticity.
Akkor valódi bizonyítékkal kellene szolgálniuk, és hiteles tanúkkal bizonyítaniuk annak valódiságát.
EnglishCommissioner, dear colleagues, we all agree that there should be a marking to attest the product safety.
Biztos úr, kedves képviselők, egyetértünk abban, szükség van valamilyen jelzésre a termékbiztonság igazolására.
EnglishHis life and his death... attest to the scriptures' warning... that he who lives by the sword shall die by the sword.
Élete, és halála... a Szentírás figyelmeztetését hordozza... ki kard által él, kard által vész majd el.
EnglishAs I have drunk more than my fill of it on this first evening, I can attest it is quite as good as these poor townsfolk insist.
Miután több mint eleget ittam belőle ezen az első estén, mindenestől elemésszen egy emberi lényt.
EnglishAs Mrs Laperrouze will attest on the water issue, the Council is getting increasingly difficult to negotiate with.
Ahogyan Laperrouze asszony is tanúsíthatja a víz kérdéssel kapcsolatban, a Tanáccsal egyre nehezebb tárgyalásokat folytatni.
EnglishWe could only applaud all these acts of good will, were it not for the fact that they again attest to this typically European malady Kurieren am Symptom.
Ezeket a jó szándékú cselekedeteket üdvözölnénk, ha nem tükröznék a Kurieren am Symptom tipikus európai betegségét.
EnglishThe said document shall attest the place and date of taking over and give a description of the goods loaded in accordance with the requirements.
Ez az okmány tanúsítja az átvétel helyét és időpontját, valamint a követelményekkel összhangban megadja a berakodott áruk leírását.
EnglishThis resolution, the analysis of the situation and the suggested direction attest to how right anyone who opposed Kosovo's secession was.
Az állásfoglalás, a helyzetelemzés és a javasolt irány tanúsítják, hogy mennyire igazuk volt azoknak, akik ellenezték Koszovó elszakadását.
EnglishThey were chiefly of the same heavy build, though occasionally there were individuals of a different shape and coloring to attest to outside blood.
Jórészt ugyanabból a tagbaszakadt fajtából valók voltak, habár az idegen beütés tanújaként itt is ott is föltűnt egy-egy kirívó alkat és szín.
EnglishThis was absolutely accurate, the newspaper claimed, but there were now countless people on the staff of San Francisco General who could attest to Curry's new power.
És ez pontosan így is volt, kürtölte az újság, de addigra a San Franciscó-i közkórházban már számosan tanúsíthatták Curry új keletű erejét.