EN

attentive {melléknév}

volume_up
Pollio used to get attentive audiences by giving expensive dinners.
Pollio figyelmes hallgatóságot kapott drága vacsorái által.
We will be seeking to play a constructive and very attentive role in it.
Arra fogunk törekedni, hogy konstruktív és igen figyelmes szerepet játsszunk ebben.
His behaviour was attentive and kind to the utmost.
Szívből sajnálom őt, végtelenül figyelmes és jó volt hozzánk.

Példamondatok a(z) "attentive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
Mindenesetre bizonyos pontokkal kapcsolatban ébernek és szigorúnak kell lennünk.
EnglishPortugal is particularly attentive to human rights, for its own historical reasons.
Portugália - saját történelmi okai miatt - különös figyelmet szentel az emberi jogoknak.
EnglishWe will be seeking to play a constructive and very attentive role in it.
Arra fogunk törekedni, hogy konstruktív és igen figyelmes szerepet játsszunk ebben.
EnglishAt Thripsey Shee we heard mention of the Holy Grail, and immediately became attentive.
Thripsey Shee-ben hallottuk említeni a Szent Grált, és azonnal kérdezősködni kezdtünk.
EnglishAnd they found not what to do to him: for all the people were very attentive to hear him.
Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!
EnglishThe European Parliament was also very active and attentive during this time.
Az Európai Parlament szintén nagyon tevékeny volt, és figyelemmel kísérte az eseményeket.
EnglishSanchez will receive the most attentive care during his transfer.
Mr. Sanchez a lehető legnagyobb odafigyelést fogja élvezni áthelyezése során.
EnglishHe swam up next to Keepiru, wearing the mask of a faithful, attentive client.
Odaúszott Kipiruhoz a hűséges, figyelő kliens álarcát öltve magára.
EnglishThe reporters were unusually reverent; the jury consultants unusually attentive.
Az újságírók szokatlanul illemtudóan, az esküdtszéki szakértők szokatlanul izgatottan viselkedtek.
EnglishHe placed one great hand on the slim shoulder and faced his attentive audience.
Egyik nagy kezét rátette a völgylakó keskeny vállára, és szembefordult figyelmes hallgatóságával.
EnglishI call him by his full name to make him strong and attentive, he said.
- Én azért szólítom Ashlarnak, hogy erős és éber maradjon! - magyarázta.
EnglishYou will find Prince Brezante very attentive, said Devonet airily.
- Brezante herceg el fog halmozni a figyelmével - mondta Devonet könnyedén.
EnglishFor all these reasons, the political authorities need to be attentive and active.
A politikai szerveknek a felsorolt okok alapján nagyon oda kell figyelniük, és aktívnak kell lenniük.
EnglishThe player was an elderly white-haired man who looked politely attentive to the dealer, but no more.
A játékos, idősebb, fehér hajú férfi udvarias várakozással nézett az osztóra.
EnglishHad I been more attentive I'd have seen signs of it before now.
Ha jobban odafigyelek, láthattam volna már korábban is erre utaló jeleket.
EnglishI might have been more attentive to D. during his time of transition.
Jobban kellett volna figyelnem D.-re ebben az átmeneti időszakban.
EnglishHe paused and laughed grimly to himself, cocking his head in the direction of the attentive Balinor.
Elhallgatott, keserűen fölnevetett, ránézett a feszülten figyelő Balinorra.
EnglishNow, after Makanee's last operation, he seemed much more attentive.
Most, Makanee utolsó műtétje után már sokkal figyelmesebbnek tűnt.
Englishrespectful of my privacy, yet so attentive and kind.
Tekintettel voltak a magányomra, mégis készségesen igyekeztek a kedvemben járni.
EnglishShe was here now, out of the confines of her library, and she was attentive to me.
De most előjött könyvtára menedékéből, és figyelt rám.

Szinonimák (angolul) a(z) attentive szóra:

attentive
attention