EN

attendants {többes szám}

volume_up
It is black light visible only to guards and attendants wearing snooper goggles with specially treated lenses.
Az őrök és a kiszolgáló személyzet speciális lencsekidolgozású szemüveget használtak, amivel láttak a fekete fényben.

Példamondatok a(z) "attendants" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe has bodyguards, attendants, he travels in a little motorcade, so Samuel tells me.
Testőrei, szolgái vannak, kisebb konvojban utazik, legalábbis Samuel így meséli.
EnglishShe was the sort of woman who undertipped porters and cloakroom attendants.
Olyasfajta asszony volt, aki hordárnak és ruhatárosoknak sohasem ad borravalót.
EnglishNow back to the anxious passel of attendants who rustled the flowers up to the room.
Na, vissza az aggodalmas háznéphez, akik sietve felcipelték a virágokat a szobába.
EnglishAnd the Corn King with his attendants remained motionless beside the monument.
A Gabonakirály is mozdulatlanul állt kíséretével együtt az emlékmű mellett.
EnglishA call he hadn't heard had summoned Baphomet's attendants from the wall.
A szorítás a fején is engedett, most már tudta jobbra-balra forgatni a fejét.
EnglishAttendants in crisp clean uniforms moved in the lights.
A fényben tiszta, jól vasalt egyenruhába öltöztetett személyzet járt fel és alá.
EnglishDid I ever tell you about a nasty habit flight attendants pick up on the job?
Meséltem már arról a kellemetlen szokásról,... amire a légiutas-kísérők a munkájuk közben tesznek szert?
EnglishThe glum futility on the gray faces of the attendants expressed the fact that there was no need to hurry.
A mentősök arcának fakó egykedvűsége arra vallott, hogy sietségre okuk már nincsen.
EnglishAttendants wheeled a sheet-covered body toward an ambulance.
A mentősök lepellel takart testet cipelve iparkodtak a mentőautó felé.
EnglishAttendants leapt out and urgently removed a patient on a gurney.
Ápolók ugrottak elő, és kihúzták a hordágyra fektetett beteget.
EnglishThe attendants came trotting across the lawn and picked Reich up.
Az ápolók keresztülszaladtak a pázsiton, és felkapták Reichet.
EnglishThe gurney, the two attendants, the nurse, and the young man hurried past him toward the door to the stairwell.
A betegszállító kocsit toló ápolók, a nővér és a fiatalember a lépcső felé indult.
EnglishI was the only one who could talk to the flight attendants.
Én voltam az egyetlen, aki beszélni tudott a légiutas-kísérőkkel.
EnglishOnly a few squires and attendants slept in proximity to their Lords.
Már csak néhány fegyvernök és titkár aludt urai mellett.
EnglishNational Gallery where the attendants look at you with lacklustre eyes and a crowded picture house.
- A képtárban voltam, ahol a teremőrök üres tekintettel bámulnak az emberre, meg egy zsúfolt moziban.
EnglishSlackly, it seemed to him, and with reluctance, the twin attendants wheeled his plane out on the roof.
A két ikeralkalmazott lustán, s számára úgy tetszett, vonakodva gurította ki repülőgépét a tetőre.
EnglishFor the moment, please pay attention to the flight attendants for your safety message.
Előtte azonban kérem, hallgassák meg az utaskísérőket, akik elmondják önöknek, mit kell tenniük a felszállás előtt.
EnglishThe Edur woman who strode towards her was flanked by attendants.
A felé tartó edur nőt segédek kísérték két oldalról.
EnglishOne of the valet-parking attendants brought her car, and she drove down the hotel's steeply slanted exit drive.
A szálloda egyik parkoló őre azonnal hozta az autóját, amellyel végre kihajthatott a szállodából.
EnglishI will have Sephrenia and Mirtai as attendants.'
És én azt akarom, hogy Sephrenia és Mirtai legyenek a kísérőim!

Szinonimák (angolul) a(z) attendant szóra:

attendant
attendance
English