angol-magyar fordítás erre a szóra: attaché case

EN

"attaché case" magyar fordítás

EN

attaché case {főnév}

volume_up
But under the rubble was an attaché case, scored, charred, and deeply scratched.
A törmelék alatt azonban ott hevert egy megperzselődött, mélyen összevissza karistolt diplomatatáska.
Rawlings was wearing a neat dark suit, silk shirt, and muted tie, and carried a dully gleaming attaché case.
Rawlings elegáns, sötét öltönyt és mértéktartó nyakkendőt viselt, a kezében tompán fénylő diplomatatáska volt.

Példamondatok a(z) "attaché case" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRyan switched on his desk light, and Robby dialed the combination on his attache case.
Ryan felkattintotta az asztali lámpáját, s kinyitotta diplomatatáskája számzárát.
EnglishThe one on his left closed the box and lifted it out of the attaché case.
A bal oldali férfi visszatette a doboz fedelét, kivette a táskából, és felállt.
EnglishIn the hall below is an attache case with various drugs and medical supplies.
Lenn a hallban ott az a táska, teli különböző gyógyszerekkel és mérgekkel.
EnglishI thought he might have taken it with him, then lost his attaché case.
Eleinte azt hittem, hogy esetleg magával vitte, és elvesztette az aktatáskáját.
EnglishDavid Lawrence opened his attaché case and withdrew a sheaf of papers.
David Lawrence kinyitotta a diplomatatáskáját, és előővett belőőle egy köteg papírt.
EnglishNurse Hopkins gave a final stir to the contents of the attache case.
Hopkins nővér még egy utolsó szemlét tartott az aktatáska tartalma fölött.
EnglishDid you or did you not take a tube of morphine from Nurse Hopkins's attache case on June 28th?
Kivett-e ön egy fiola morfiumot Hopkins nővér aktatáskájából június huszonnyolcadikán?
EnglishBut under the rubble was an attaché case, scored, charred, and deeply scratched.
A törmelék alatt azonban ott hevert egy megperzselődött, mélyen összevissza karistolt diplomatatáska.
EnglishHe nipped on the light switch in his office and laid the attache case on the temporary desk.
Irodájában felkapcsolta a lámpát, és aktatáskáját az íróasztalra tette.
EnglishIn the dark, a small leather attache case was placed on the dining table.
A sötétben elhelyeztek egy kicsi bőr aktatáskát az ebédlőasztalon.
EnglishRawlings opened the attaché case and laid the wads of used notes inside.
Rawlings kinyitotta a diplomatatáskáját, és beletette a használt bankjegyekből álló kötegeket.
EnglishIgor Komarov studied the photograph of the letter found in Sir Nigel Irvines attaché case.
Igor Komarov kezébe vette az Irvine táskájában talált levél fotóját.
EnglishThe attaché case was under the bed, pushed right to the center where it was well out of sight.
Az irattáska az ágy alatt hevert, egészen a közepéig betolva, hogy semmiképp ne látszódjon.
EnglishNigel Irvine, the colonel had been happy to notice, carried no attaché case.
Első pillantásra észrevette, hogy Irvine-nél nincs táska.
EnglishHe opened his attaché case and activated the two con-trol buttons to release the false base.
Felnyitotta diplomatatáskáját, megnyomta a két biztosítógombot, és kinyitotta a titkos rekeszt.
EnglishNo passport, no files, no attaché case, no personal papers of any kind.
Se útlevelet, se dossziékat, se diplomatatáskát, se iratokat.
EnglishThirty minutes later, the attache case exploded between the legs of the British ambassador to Nigeria.
Harminc perccel később az aktatáska felrobbant a nigériai brit nagykövet lábai között.
EnglishThe thief, thus forewarned, reexamined the attaché case and found the false bottom.
A besurranó az információ birtokában még egyszer szemügyre vette a táskát, és megtalálta a hamis fenéklapot.
EnglishFrom his attaché case Munro took a battery-operated wall clock and adjusted a timer at the back.
Munro kivett a diplomatatáskájából egy elemes faliórát, és beállított egy időőzítőő szerkezetet.
EnglishCould Elinor Carlisle have taken the morphine from the attache case?
Kivehette Elinor Carlisle a morfiumot a nővér táskájából ?

Hasonló fordítások a(z) "attaché case" szóra magyarul

attaché főnév
case főnév
to case ige
extreme case főnév
exhibition case főnév