EN

attach {főnév}

volume_up
Azerbaijan is one of the six partner countries under the Eastern Partnership, and we attach great importance to respect for the common values underpinning this relationship.
Azerbajdzsán a keleti partnerségben részt vevő hat partnerország egyike, és nagy jelentőséget tulajdonítunk az e kapcsolat alapját képező közös értékek tiszteletben tartásának.
Nobody doubts that he was much attached to them both, but he was attached to them, as I see it, because they were, respectively, the husband and the wife of his daughter and his son.
Senki sem kételkedik abban, hogy a hozzájuk fűződő kapcsolata nagyon erős, de ahogyan én látom a dolgokat, ez a kapcsolat azért szoros, mert a gyermekeinek voltak a házastársai.

Példamondatok a(z) "attach" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA glue point is a custom connection point where you can attach a connector line.
A csatolópont egy egyedi kapcsolati pont, ahová az összekötőt lehet csatlakoztatni.
EnglishDM: And now I'll attach the filter to the drums, so I can control the effect live.
DM: És most szűrőt kapcsolok a dobokra, hogy élőben tudjam szabályozni az effektet.
EnglishI think it is time for us to say that we attach great importance to human rights.
Azt hiszem ideje elmondanunk, hogy nagy fontosságot tulajdonítunk az emberi jogoknak.
EnglishI attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Nagy jelentőséget tulajdonítok a közösségi jog rendezésének és egyszerűsítésének.
EnglishWe have achieved this ourselves in our committee and I attach great importance to this.
Ezt mi magunk értük el a bizottságon belül, és én ezt nagyon fontosnak tartom.
EnglishHowever, I do not attach any hypocrisy to this because we need a common European position.
Képmutatásnak azonban nem tartom, mert közös európai álláspontra van szükségünk.
EnglishFourthly, we need to attach the necessary importance to the financial sphere.
Negyedszer, kellő jelentőséget kell tulajdonítanunk a pénzügyi szférának.
EnglishParliament's report reflects the importance which you too attach to this area.
A Parlament jelentése tükrözi azt a fontosságot, amit ennek a területnek kell szentelnünk.
EnglishI wish to highlight two points, however, to which I attach particular importance.
Szeretnék kiemelni két pontot azonban, amelynek én különösen nagy jelentőséget tulajdonítok.
EnglishWe hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Bízunk benne, hogy a magyar elnökség is kellő jelentőséget tulajdonít majd e kérdésnek.
EnglishAllows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics.
Egy képen vagy képek egy csoportján kijelölt aktív területekhez rendel URL-eket.
EnglishThat is why we attach such importance to the debate on the future of cohesion.
Ezért tartjuk annyira fontosnak a kohézió jövőjéről szóló vitát.
EnglishThe third point to which I attach importance is referred to in paragraph 22, namely research.
A harmadik pont, amit fontosnak tartok, a 22. bekezdésben említett kutatás.
EnglishI reject the notion that the Council did not attach any importance to environmental protection.
Azt visszautasítom, hogy a Tanácsnak a környezetvédelem ne lett volna fontos.
EnglishAttach temporary name label when hovering mouse over an object?
Jelenjen meg egy rövid időre címke, amikor az egérmutató egy objektum fölé ér?
EnglishWe attach great value to the active participation of the European Parliament in this process.
Ebben a folyamatban, nagy jelentőséget tulajdonítunk az Európai Parlament részvételének.
EnglishI must clear myself absolutely, so that no suspicion attach to me.'
Teljesen tisztáznom kell magamat, úgy, hogy a gyanúnak még az árnyéka se maradjon rajtam.
EnglishAttach to processAttaches the debugger to a running process.
Csatlakozás egy folyamathozCsatlakoztatja a nyomkövetőt egy futó folyamathoz.
EnglishThis is why we must attach greater importance to nuclear safety.
Ezért nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a nukleáris biztonságnak.
EnglishHere, we attach great importance to successful completion of the Doha Development Agenda (DDA).
Ezen a területen igen fontosnak tartjuk a dohai fejlesztési menetrend sikeres befejezését.

Szinonimák (angolul) a(z) attach szóra:

attach
attached
attachment