EN

atrocity {főnév}

volume_up
It is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
Minden kétséget kizáróan ez volt a legszörnyűbb kegyetlenség Európában a II. világháború óta.
A végzet csak a kegyetlenség igazolása.
It is shocking that these two took the girl's life because she had been talking to boys, but the way in which this atrocity was carried out is even more shocking.
Megrázó, hogy ez a két férfi azért oltotta ki a lány életét, mert fiúkkal beszélgetett, de még megrázóbb a kegyetlenség elkövetésének módja.
Simple atrocity was not sufficient to slake the savagery of the Zemoch horde, and the gross cruelties of the inhumans who accompanied the inv' ading army are too hideous to be mentioned.
Az embertelenség kifejezés nem jellemezné pontosan a zemochi sereg brutalitását, és az invázióhoz csatlakozó szörnyetegek vad kegyetlenségét sem lehetne megfelelően szemléltetni.
This atrocity will give him an excuse to confine them in their motherhouse at Demos again.
Ez az atrocitás lehetőséget és indokot nyújtana neki arra, hogy újra a demosi főrendházra korlátozza a mozgásterüket.

Példamondatok a(z) "atrocity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf he had help, there would have been more than enough time for this atrocity.
Ha segítettek neki, több mint elég idővel rendelkezett ahhoz, hogy ezeket meggyilkolja.
EnglishIt is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
Minden kétséget kizáróan ez volt a legszörnyűbb kegyetlenség Európában a II. világháború óta.
EnglishA particular atrocity practised in many areas of the world is the circumcision of young women.
A világ számos táján folytatják a fiatal nők körülmetélésének szörnyű gyakorlatát.
EnglishHad the tarrie-cats come here now to commit some new atrocity?
Csak nem azért jöttek a cibókok, hogy egy újabb szörnyűséget kövessenek el?
EnglishNo word or words can properly describe the atrocity of the Holodomor.
Nincs olyan szó és nincsenek olyan szavak, amelyekkel le lehetne írni a holodomor borzalmait.
EnglishIf they would blow up a mint-condition '56 Coupe DeVille, they were capable of any atrocity.
Azok a fickók valószínűleg semmitől sem riadnak vissza, ha képesek voltak egy 56-os Coupe DeVille-t felrobbantani!
EnglishDownstairs, he heard Breer come in or go out; on his way to some atrocity or home from one.
Hallotta, hogy odalent Breer ki-be mászkál: most indul valamelyik szörnyűség elkövetésére vagy megtér egy másikból.
EnglishThis atrocity will give him an excuse to confine them in their motherhouse at Demos again.
Ez az atrocitás lehetőséget és indokot nyújtana neki arra, hogy újra a demosi főrendházra korlátozza a mozgásterüket.
EnglishPrior to, say, murder, or some other atrocity.
Mondjuk gyilkosság vagy más erkölcsileg elítélhető tett előtt.
EnglishHe thought of Grady, locked in by the soft, implacable snow, going quietly berserk and committing his atrocity.
Gradyre gondolt, akit körülzárt a puha, mozdíthatatlan hó, lassan megőrült, és elkövette iszonyatos tettét.
EnglishOf course, there have also been acts of atrocity, and these must be condemned and indeed have been by the current government.
Természetesen törtnek atrocitások, és ezeket el kell ítélni, és a jelenlegi kormány ezt meg is tette.
EnglishIt looks a queer High Victorian atrocity of a building.
EnglishShere Neck would most likely never see another prisoner so certain to find his way into the annals of atrocity as Boone.
Shere Neckben valószínűleg soha az életben nem lesz még egyszer ilyen veszélyes és erőszakos fogoly, mint Boone.
EnglishDestiny is justification for atrocity.
EnglishDid you witness this atrocity?'
EnglishLet those who came after construe what they liked from the atrocity photographs on the wall and the bottles of perfume so lovingly arranged.
Az utánuk jövők tartsanak meg a kegyetlen fényképekből és az oly édesen elrendezett parfümös üvegekből annyit, amennyit akarnak.
EnglishTens of thousands of people demonstrated in the streets after this atrocity, marching not against the murder but in support of the person who committed it.
A merénylet után tízezrek tüntettek az utcákon, de nem a gyilkosság ellen vonultak fel, hanem az elkövetőt éltették.
EnglishAtrocity, I told them.
EnglishIt is shocking that these two took the girl's life because she had been talking to boys, but the way in which this atrocity was carried out is even more shocking.
Megrázó, hogy ez a két férfi azért oltotta ki a lány életét, mert fiúkkal beszélgetett, de még megrázóbb a kegyetlenség elkövetésének módja.
EnglishThis statement mystified me, yet it seemed to have an uncanny connection to the approaching atrocity that I hoped to prevent.
E rejtélyes kijelentés meglepett, de felfedezni véltem benne valami rejtélyes összefüggést az eljövendő atrocitásokkal kapcsolatban, amelyeket reméltem, hogy sikerül megakadályozni.

Szinonimák (angolul) a(z) atrocity szóra:

atrocity