EN

atrocious {melléknév}

volume_up
1. általános
The trafficking in children has atrocious consequences.
A gyermekkereskedelemnek szörnyű következményei vannak.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Az ilyen gyakorlatokat a személyes integritáshoz való emberi jog szörnyű megsértésének tartom.
She's doing the most atrocious things to him.
Szörnyű dolgokat művel vele.
Mr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
Tisztelt elnök úr, ami Zimbabwében történik, az rendkívül szomorú és elképesztően gyalázatos.
The EU governments have been too hesitant in condemning these atrocious crimes and to make the regime bear responsibility for its behaviour.
Az uniós kormányok sokáig tétováztak, mielőtt elítélték volna ezeket a gyalázatos bűntetteket, és nem vonták felelősségre a rezsimet a viselkedéséért.
Today, one of the persons convicted for participation in the preparation of that atrocious crime, Sabri Mehmedali, is a party functionary of the Movement for Rights and Freedoms.
A gyalázatos bűncselekmény előkészítésében való részvételért elítélt személyek egyike, Sabri Mehmedali ma a Mozgalom a Jogokért és a Szabadságért pártfunkcionáriusa.
This freedom was persecuted in atrocious ways by the communist regimes.
A kommunista rendszerek kegyetlen módszerekkel üldözték ezt a szabadságot.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Helyénvaló, hogy elítéljük a fanatikusok által elkövetett kegyetlen gyilkosságokat.
The ancient Sklotsky sect of White Russia, believing that sex was the root of all evil, practiced an atrocious self-castration to extirpate the root.
Az ősi fehérorosz szkopcsi szekta abban a hitben, hogy minden baj okozója a szex kegyetlen öncsonkítással próbálta gyökerestül kiirtani a gonoszt.
atrocious (és: dirty)
This perhaps should not be said, and your father committed an atrocious act-
- Talán nem lenne szabad ilyet mondanom, és felséged apja galád tettet követett el...
2. "of poor quality"

Példamondatok a(z) "atrocious" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Helyénvaló, hogy elítéljük a fanatikusok által elkövetett kegyetlen gyilkosságokat.
EnglishThis perhaps should not be said, and your father committed an atrocious act-
- Talán nem lenne szabad ilyet mondanom, és felséged apja galád tettet követett el...
EnglishThis freedom was persecuted in atrocious ways by the communist regimes.
A kommunista rendszerek kegyetlen módszerekkel üldözték ezt a szabadságot.
EnglishThese -- this artificially induced consumerism -- I think it's atrocious.
Ezek-- csak mesterségesen kreált fogyasztói magatartás-- pocsékok.
EnglishMr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
Tisztelt elnök úr, ami Zimbabwében történik, az rendkívül szomorú és elképesztően gyalázatos.
EnglishAtrocious taste, I commented as I walked through it and went on to the Center Maze of Flowers.
Az ösvényen bandukoltam, mikor jobbról egy szárnyasautó nagyságú patkányt pillantottam meg.
English[ Footsteps Echoing ] [ Breathes Deeply ] That's the same atrocious aftershave you wore in court.
Még mindig ugyanazt az aftershave-et használja, amit a tárgyalás idején.
EnglishI consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Az ilyen gyakorlatokat a személyes integritáshoz való emberi jog szörnyű megsértésének tartom.
EnglishThey endure atrocious conditions but still continue to come.
Embertelen körülményeket kell kibírniuk, de mégis jönnek.
EnglishThe trafficking in children has atrocious consequences.
A gyermekkereskedelemnek szörnyű következményei vannak.
EnglishThis differs from the Commission proposal - the economic crisis was misused to submit an atrocious proposal.
Ez eltér a bizottsági javaslattól is - a gazdasági válsággal visszaélve felháborító javaslatot nyújtottak be.
EnglishHis declensions are atrocious, and what he does to irregular verbs may not be described in gentle company.
A ragozása borzalmas, és amit a rendhagyó igékkel csinál, arra csak olyan szót tudok, amit nem illik kimondanom.
EnglishAtrocious behaviour by each and every one of you.
EnglishThat is our regime, our government -- our atrocious government, [that] has done every crime in order to stay in power.
A rendszerünkkel, a kormányunkkal -- a rémes kormányunkkal, ami minden bűnt elkövetett, hogy hatalmon maradhasson.
EnglishYou're atrocious when you're ill-mannered.
Ön égbe kiáltó tud lenni, amikor neveletlen.
EnglishShe's doing the most atrocious things to him.
EnglishThe pain was atrocious.
EnglishWhile Glyneth watched aghast, Visbhume performed atrocious deeds upon the bird, and finally let the tattered thing drop to the ground.
Visbhume Glyneth döbbenettől tágra nyílt szeme láttára szörnyű dolgokat tett a madárral, végül elhajította az összezúzott kis testet.
EnglishIt's atrocious, the whole story!
EnglishIt is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
Alapvetően el kell kerülnünk az olyan leegyszerűsítő kijelentéseket, hogy ezek a szörnyű gyilkosságok csupán vallási gyűlöletből fakadnának.