EN

atomic {melléknév}

volume_up
3. katonai
Computer voice: Atomic core overload in five minutes.
Számítógépes hang: Az atom mag 5 perc múlva túlterhelődik.
But Darwins theory was put forth in eighteen fifty-nine, before we had any knowledge of atomic structure.
Az viszont tény, hogy Darwin 1859-ben rukkolt elő az elméletével, akkor, amikor még alig tudtunk valamit az atom szerkezetéről.

Példamondatok a(z) "atomic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCommissioner, I would like to ask you once more about our famous Ignalina atomic plant.
Biztos úr, szeretném önt még egyszer megkérdezni a híres Ignalina atomerőműről.
EnglishAnd president of the Key Atomic Benefits Office Of Mankind - KABOOM, Mr Arthur Dunwell.
És a Biztonságos Uránt Mindenkinek Mozgalom, - a BUMM - elnökét, Mr Arthur Dunwellt.
EnglishThe smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
A legkisebb hang, amit érzékelni tudunk csak 4 atomátmérőnyit mozdítja meg a dobhártyánkat.
EnglishThen a blast, an atomic mushroom, followed by thousands of Indians dancing in the streets.
Aztán robbanás, az atombomba gombafelhője, majd az utcán táncoló indiai tömeg képe.
EnglishI do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
Nem értem, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség miért nem avatkozott be korábban.
EnglishIt has three times the atomic weight of hydrogen, because of the additional neutrons.
Ez háromszor nehezebb, mint a hidrogén, a plusz két neutron miatt.
EnglishWill the ideological opponents of atomic energy change their views?
Megváltoztatják-e a véleményüket azok, akik ideológiai alapon ellenzik az atomenergiát?
EnglishIts hissing streak of atomic flame crackled in the rock slab, searing and splitting it.
Az atomtűz sziszegő nyalábja a kőtömbbe mart, égette, forgácsolta.
EnglishListening to the news led easily into a pleasant discussion on the horrors of atomic warfare.
A rádióhírek kapcsán fölöttébb kellemes társalgás alakult ki az atomháború borzalmairól.
EnglishLook at what they did with Japan, after dropping atomic bombs on them.
És nézze, mit tettek Japánnal azután, hogy atombombákat dobtak rájuk.
EnglishI was easing the seat back when this atomic punk flies in with no warning.
Épp az objektumot néztük, amire engedélyt adott a tanács, mert harmincezer liter atombunker oxigén.
EnglishIt ensures the security of atomic energy supply within the framework of a centralised monitoring system.
Központi ellenőrzés keretében gondoskodik a nukleárisenergia-ellátás biztonságáról.
EnglishIt was Tibbets who had dropped an atomic bomb on Hisako Hiroguchi's mother during World War Two.
Tibbets volt az, aki atombombát dobott Hisako Hiroguchi anyjára a második világháború végén.
EnglishThe International Atomic Energy Commission confirmed that the safety standards were satisfied.
A Nemzetközi Atomenergia Bizottság megerősítette, hogy a biztonsági szabványoknak megfeleltek.
EnglishThey said he was in command of an elite unit that guarded atomic bombs.
Egy elit egységnek a parancsnoka, amelyik atombombákat őriz.
EnglishSo, in 1958, alongside the EEC, they established Euratom — the European Atomic Energy Community.
Így 1958-ban az EGK mellett megalapították az Európai Atomenergia-közösséget, az Euratomot is.
EnglishA year ago, over $ 7 million in atomic alloy was stolen out of Crupps.
Egy éve, 7 millió értékű ötvözetet loptak el a Crupps-tól...
EnglishOppenheimer tests the first atomic bomb in Alamogordo, New Mexico.
Oppenheimerék akkor tesztelték az első atombombát Új Mexikóban.
EnglishAs with the first atomic bomb, once the theory is described, the engineering can be worked out.
Ha egyszer az elméletet leírták, a technológia már kidolgozható.
EnglishThe once symmetrical atomic nucleus began gyrating wildly and was torn apart by force fluctuations.
Az eredetileg szimmetrikus mag vadul pörögni kezdett, és szétesett.

Szinonimák (angolul) a(z) atomic szóra:

atomic
English
atom
atomism