EN

atlas {főnév}

volume_up
1. gyógyászat
2. anatómia
3. textilek
atlas
volume_up
atlasz {fn} (szövet)
In classic mythology, Prometheus was the brother of Atlas.
Az ókori mitológia szerint Prométheusz volt Atlasz testvére.
The Cancer Genome Atlas is coming out now.
Most fog megjelenni a Rák Genom Atlasz.
ADJUST THE ATLAS-AXIS JOINT SO THAT IT JUST RESISTS ITS OWN WEIGHT IN THE FORE AND AFT DIRECTIONS .
Az atlasz-axis-ízületet úgy kell beállítani, hogy megtartsa a fej saját súlyát előre és hátrafelé.
4. "knitting", textilek
5. egyéb
atlas
In classic mythology, Prometheus was the brother of Atlas.
Az ókori mitológia szerint Prométheusz volt Atlasz testvére.
The Cancer Genome Atlas is coming out now.
Most fog megjelenni a Rák Genom Atlasz.
ADJUST THE ATLAS-AXIS JOINT SO THAT IT JUST RESISTS ITS OWN WEIGHT IN THE FORE AND AFT DIRECTIONS .
Az atlasz-axis-ízületet úgy kell beállítani, hogy megtartsa a fej saját súlyát előre és hátrafelé.

Példamondatok a(z) "atlas" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishADJUST THE ATLAS-AXIS JOINT SO THAT IT JUST RESISTS ITS OWN WEIGHT IN THE FORE AND AFT DIRECTIONS .
Az atlasz-axis-ízületet úgy kell beállítani, hogy megtartsa a fej saját súlyát előre és hátrafelé.
EnglishHe told the man what Baruch had said, and showed him the atlas.
Elmondta, amit Baruchtól hallott, és az atlaszra mutatott.
EnglishThe priest drew his chair up to the table and licked his fingers before turning the pages of the great atlas.
A pap az asztalhoz húzta a székét, szájához kapta az ujját, aztán nyálazni kezdte a nagy at
EnglishIn classic mythology, Prometheus was the brother of Atlas.
Az ókori mitológia szerint Prométheusz volt Atlasz testvére.
EnglishThe code of conduct needs to be more effective and the Donor Atlas has to be extended, and so on.
A magatartási kódexnek hatékonyabbnak kell lennie, a segélyezési atlaszt ki kell terjeszteni, és így tovább.
EnglishIt should be remembered that special intervention units currently operate under the ATLAS network.
Emlékeztetni kell arra, hogy a különleges intervenciós egységek jelenleg az ATLAS-hálózat keretében működnek.
EnglishLord Asriel seized a great atlas from the map chest and flung it open, looking for the pages that showed the Himalaya.
Lord Asriel fogott egy jókora atlaszt a térképszekrényről, sebesen fellapozta a Himalájánál.
EnglishI would urge you to have a look at the atlas: it is not very well known, but this is a flag of convenience.
Felszólítom Önöket, hogy vessenek egy pillantást a térképre: nem nagyon ismert, de lobogója ún. olcsó lobogó.
EnglishAnd they can make basically what's a reference atlas.
Alapvetően egy referenciaatlaszt tudnak készíteni.
EnglishHe raised himself to look at the atlas.
Az angyal feltápászkodott, hogy belenézhessen az atlaszba.
EnglishThat's because you don't have the Redneck World Atlas.
EnglishThe Cancer Genome Atlas is coming out now.
EnglishSince Atlas was listed on the New York Stock Exchange, its stock was identified by a three-letter acronym, AMN in this case.
Mivel az Atlas a New York-i értéktőzsdén volt bejegyezve, részvényeit egy hárombetűs rövidítés jelezte, ez esetben az AMN.
EnglishThere was a world atlas and a dictionary and several picture dictionaries for children, and also a pocket-size history of ancient Sumer.
Volt egy világatlasz, egy szótár, több képes szótár gyerekeknek, és Sumér történelmének zsebkönyvtári kiadása.
EnglishAtlas and Prometheus were brothers.
EnglishATLAS-AXIS JOINT :
EnglishFor a month now, workers at the Atlas plants in Ganderkesee, Delmenhorst and Vechta have been striking day and night for precisely these rights.
Az Atlas művek ganderkeseei, delmenhorsti és vechtai üzemeiben már egy hónapja pontosan ezekért a jogokért sztrájkolnak éjjel-nappal a munkások.
EnglishTo the west, where stood the lost lands of Lyonnesse and Ys and the great isle of Atlas-Alamesios, or Atlantis, the forgotten kingdom of the sea.
Nyugaton, ahol egykor Lyonnesse és Ys elveszett földje volt, meg Atlas-Alamesios, avagy Atlantisz nagy szigete, a tenger elfeledett királyságáé.
EnglishThe idea of a humanitarian atlas, for example, like the development atlas, which is making excellent progress and has already been implemented, is clearly a good solution.
A kiválóan fejlődő és már végrehajtott fejlesztési atlaszhoz hasonlóan a humanitárius atlasz ötlete egyértelműen jó megoldás.
EnglishWe have funded such activities from our budget since 2006 and my proposal for 2008 is to increase that funding for ATLAS up to EUR 900 000.
2006 óta saját költségvetésünkből finanszírozzuk ezeket a tevékenységeket, 2008-ra pedig javaslatom az, hogy az ATLAS ezen finanszírozását egészen 900 000 EUR-ra emeljük.

Szinonimák (angolul) a(z) atlas szóra:

atlas
atlas moth