angol-magyar fordítás erre a szóra: atheism

EN

"atheism" magyar fordítás

EN

atheism

volume_up
We must bear witness that political atheism has failed totally.
Azt láthatjuk, hogy a politikai ateizmus végképp becsődölt.
Nos, mi is az Ateizmus 2.0?
And what I'd like to inaugurate today is a new way of being an atheist -- if you like, a new version of atheism we could call Atheism 2.0.
És amit ma kezdeményezni szeretnék, az egy új módja ateistának lenni -- ha úgy tetszik, az ateizmus egy új verziója, melyet hívhatunk Ateizmus 2.0-nak.

Példamondatok a(z) "atheism" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe atheism and nihilism of my earlier years now seems shallow, and even a bit cocky.
Most sekélyesnek, sőt kissé önteltnek látom ifjúságom ateizmusát és nihilizmusát.
EnglishWe must bear witness that political atheism has failed totally.
Azt láthatjuk, hogy a politikai ateizmus végképp becsődölt.
EnglishNow, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.
Talán úgy tűnik, mintha arra készülnék, hogy az ateizmust hirdessem; és szeretném biztosítani önöket, hogy nem erre készülök.
EnglishEven atheism is a fashion.
EnglishI think when I heard him speak of it I believed again in eternal life, and I felt my panic was a sin against God, a sin of atheism.
Azt hiszem, míg hallgattam, ismét hinni kezdtem az örök életben és úgy éreztem, a pánikkal vétkezem Isten ellen, az ateizmus bűnébe esem.
EnglishNow what is Atheism 2.0?
EnglishAnd what I'd like to inaugurate today is a new way of being an atheist -- if you like, a new version of atheism we could call Atheism 2.0.
És amit ma kezdeményezni szeretnék, az egy új módja ateistának lenni -- ha úgy tetszik, az ateizmus egy új verziója, melyet hívhatunk Ateizmus 2.0-nak.
EnglishMy brother was to be a great religious leader, to return the country to its former fervor, to turn the tide against atheism and the Revolution.
Fivéremből nagy hitvezér lesz, neki kell visszatérítenie az országot korábbi hitbuzgalma felé és szembeszállnia az ateizmus és a forradalom eszméivel.
EnglishAnd for me, atheism 2.0 is about both, as I say, a respectful and an impious way of going through religions and saying, "What here could we use?"
Számomra az Ateizmus 2.0, ahogy említettem, egyszerre tisztelettudó és istentelen módja annak, hogy megvizsgáljuk a vallásokat és rákérdezzünk, "Mit tudunk ebből felhasználni?"
EnglishAnd however we define atheism, it's surely the kind of academic belief that a person is entitled to hold without being vilified as an unpatriotic, unelectable non-citizen.
Bárhogy is definiáljuk az ateizmust, mindenképpen egy olyan tudományos meggyőződés, melyre egy ember jogosult, anélkül, hogy megbélyegezzék hazafiatlannak, és megválaszthatatlannak.

Szinonimák (angolul) a(z) atheism szóra:

atheism