angol-magyar fordítás erre a szóra: at times

EN

"at times" magyar fordítás

volume_up
at times {hsz} [idióma]
EN

at times {határozószó} [idióma]

volume_up
Sometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.
Néha büntetni kívánja a tagállamokat, néha megosztani.
They traded at times, but generally viewed each other with suspicion.
Néha kereskedtek egymással, de általában inkább gyanakvással szemlélték a másikat.
Oh-times I believe one thing, times another, like all men.
- Hát, néha ezt hiszem, néha meg azt, ahogyan minden ember.
They have however at times proven to be somewhat burdensome on smaller businesses.
Ugyanakkor időnként terhesnek bizonyulnak a kisvállalatok esetében.
There are times when I am tempted to destroy our file on the Mayfair Witches.
Időnként elfog a kísértés, hogy megsemmisítsem a Mayfair-boszorkányok aktáját.
Item: Serious mental disorders at times caused extraordinary strength.
Továbbá: A súlyos elmebetegségek időnként rendkívüli testi erővel járnak együtt.
At times she sounds strong and forceful, at times she can barely hold it together.
Olykor erősnek és határozottnak tűnik, máskor alig bírja összeszedni magát.
It is not so hard to torture at times, she said.
Olykor-olykor nem is olyan nehéz meggyötörni mondta.
At times he went there himself to drown his worries and admire the college girls.
Olykor maga is megfordult ott, hogy italba fojtsa gondjait, és megnézhesse a diáklányokat.

Példamondatok a(z) "at times" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
A kórházi kezelésre szoruló asztmás esetek száma hétszerese a nemzeti átlagnak.
EnglishUp until a month ago he went once a week, now it's at least three times a week.
Egy hónappal ezelőttig hetente egyszer ment, azóta legalább háromszor egy héten.
EnglishWas this beautiful, or was it not hideous, this throng of all nations and times?
Gyönyörű volt ez a minden korból és nemzetből összeállt sokaság, vagy félelmetes?
EnglishThe Legend of the Twins was even written by the scribes of Egypt in later times.
A későbbi időkben az egyiptomi írnokok még le is jegyezték az ikrek legendáját.
EnglishIt was then that the times, which had got strange of late, got stranger still.
Noha eddig is különös dolgok történtek, a legfurcsább még csak most következett.
EnglishThe memo had been copied many times, was very old, and had been slightly altered.
Sokadik másolat volt, nagyon régi, és kisebb változtatásokat is végeztek rajta.
EnglishHe'd called Lake a halfdozen times in fourteen years, but Maynard was a busy man.
Még a szenátorok is a Langleybe vitették magukat hozzá, ha szüksége volt rájuk.
EnglishHe hefted them a couple of times, one in each hand, then tossed one to Sparhawk.
Mindkét kezével megbecsülte a súlyukat, aztán az egyiket odadobta Sparhawknak.
EnglishThe Lonely Spirit, how many times have you called me? said the tall being sadly.
A Magányos Szellem; hányszor szólítottál? kérdezte szomorúan a szálas jelenés.
English(DE) Mr President, they say that times of crisis bring people closer together.
(DE) Elnök úr, a krízishelyzetek állítólag jobban összekovácsolják az embereket.
EnglishHe found some secret in ancient times, some compound which rendered him immortal.
Az ősidőkben rábukkant valami titokra, amelynek segítségével örökéletűvé lett.
EnglishDeck and I try to avoid each other around the office, but at times it's difficult.
Deckkel megpróbáljuk elkerülni egymást az irodában, de ez nem megy olyan könnyen.
EnglishDuddits cried out: a single word repeated three times between bursts of coughing.
Duddits felkiáltott: egyetlen szót ismételt háromszor, a köhögőrohamok között.
EnglishIt's why I couldn't remember where I was all those times they kept asking me about.
Ezért is faggattak sokszor hiába, nem emlékeztem, hol is voltam ekkor meg akkor.
EnglishWhat comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Ám megnyugtat, hogy bizonyítottan képesek vagyunk együttműködni a nehéz időkben.
EnglishSometimes this is achieved by way of treaties, and at other times by precedent.
Ez egyes esetekben a Szerződések, más esetekben precedensek révén valósul meg.
EnglishAcross Europe many countries, including my own, face difficult economic times.
Európa-szerte sok ország, köztük az én hazám is nehéz gazdasági helyzetben van.
EnglishIf there was one thing about modern times she did not like, it was these hats!
Ha volt valami, ami nem tetszett neki a modern időkben, hát ez a kalap volt az!
EnglishWould all passengers ensure that they keep their luggage with them at all times.
Minden utas köteles.. magánál tartani a poggyászát, amíg a repülőtéren tartózkodik.

Szinonimák (angolul) a(z) at times szóra:

at times

Hasonló fordítások a(z) "at times" szóra magyarul

at
Hungarian
times főnév
at large határozószó
at one go
at a quick pace
Hungarian
at a great pace
Hungarian
at peep of day
Hungarian
at any rate
at home határozószó
at a good pace
Hungarian