angol-magyar fordítás erre a szóra: at this stage

EN

"at this stage" magyar fordítás

EN

at this stage [idióma]

volume_up
I think that is what we should be talking about at this stage.
Úgy gondolom, hogy ezen a ponton erről kellene beszélnünk.
At this stage, let me pay tribute to two organisations in particular.
Ezen a ponton hadd emeljek ki két szervezetet.
At this stage, it would be advisable to evaluate the effects of a tax on financial transactions.
Ezen a ponton tanácsos lenne értékelni a pénzügyi tranzakciók után kivetett adó hatásait.

Példamondatok a(z) "at this stage" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
Tehát elértük azt a szintet amikor élőlényeket hozhatunk létre saját céljainkra.
EnglishNow Susan, Gordon's daughter, would do much better on the stage than Rosamund.
Susannak, Gordon lányának, sokkal inkább való lenne a színpad, mint Rosamundnak.
EnglishVinicius went out by the stage-door and found Cassius and The Tiger in the court.
Vinicius kiment a színészbejárón, és az udvarban találta Cassiust és a Tigrist.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
A tengeri kikötők esetében jelenleg nincsen folyamatban levő jogalkotási folyamat.
EnglishThe Commission does not believe that a review would be justified at this stage.
A Bizottság véleménye szerint jelenleg nem indokolt az irányelvek felülvizsgálata.
EnglishThey're projecting our own personal fears andanxieties... onto the national stage.
Kivetítik a saját személyes félelmeinket és aggodalmunkat... a nemzeti színtérre.
EnglishProcesses will continue, because there is more than one stage in this situation.
A folyamatok zajlanak tovább, mert a jelen helyzetben egynél több fázisról van szó.
EnglishNow that I'd processed the lack of immediate risk, I leaned back against the stage.
Most, hogy túl voltam a közvetlen veszély érzésén, hátradőltem a színpad falánál.
EnglishIn the back alleys we feed on them and they clap for us before the lighted stage..
Rajtuk élősködünk a sikátorokban, és nekünk tapsolnak a kivilágított színpadon
EnglishI am just wondering why the two have been divorced at this stage in the proceedings.
Csak kíváncsi vagyok, hogy e kettőt az eljárás e fázisában miért szakították el.
EnglishThere are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
Már négy ilyen irányelv van és az egyik lényegében a tervezet szintjén kész van.
EnglishWe see that the stage is set for hydrogen vehicles to be ready for the market.
Azt látjuk, hogy a hidrogénüzemű gépjárművek piacéretté tételéhez a háttér megvan.
EnglishAct I was The Concert, where The King pulled her up on stage to dance with him.
A második a Zöld Szoba a Koncert után, ezt követte harmadikként a Limuzinban.
EnglishThese are good figures, but of course they can only ever be an interim stage.
Ezek jó adatok, de természetesen ezek mindig csak közbenső fázist jelenthetnek.
EnglishSo if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Ha szétnéznek itt a színpadon, megalkotják a színpad egyfajta mentális térképét.
EnglishHow could Lake convince the President to do anything, at this stage of the campaign?
Hogy tudta rávenni Lake az elnököt bármire is a kampánynak ebben a szakaszában?
EnglishHe appears in costumes from his movies and stage performances, as he chooses.
Hol filmbéli jelmezeiben, hol fellépő ruháiban jelent meg, mikor mihez volt kedve.
EnglishThat is exactly the kind of statement we should be making at this early stage.
Pontosan ilyen jellegű nyilatkozatokat kell tennünk ebben a korai szakaszban.
EnglishAnd it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
Hatalmas megtiszteltetés, hogy újra lehetőségem van ezen a színpadon állni.
EnglishBut at less than five solar masses the collapse would stop at the neutron star stage.
De kevesebb mint öt naptömegnél az összeomlás megáll a neutroncsillag állapotnál.

Hasonló fordítások a(z) "at this stage" szóra magyarul

this névmás
Hungarian
at
Hungarian
stage főnév