angol-magyar fordítás erre a szóra: at the very start

EN

"at the very start" magyar fordítás

EN

at the very start {határozószó}

volume_up
at the very start (és: in the egg)
You know this in advance and that is what you agree to from the very start.
Az ember ezt tudja már előre, és el is fogadja a kezdet kezdetén.
at the very start

Példamondatok a(z) "at the very start" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHence my advice: please be certain about what you are doing from the very start.
Innen a tanácsom: kérem alaposan győződjenek meg arról, amit tesznek már a kezdet kezdetétől.
EnglishAnd their father saw that clearly enough from the very start, for he named them appropriately.
És az apjuk ezt rögtön látta is rajtuk, mert ennek megfelelően nevezte el őket.
EnglishHe was becoming aware of them as they must have been aware of him from the very start.
Kezdtek tudatosulni benne, ahogyan ő bizonyára az első pillanattól fogva tudatosult bennük.
EnglishWe have decided to have all the parameters of the Marrakesh plan introduced from the very start.
Úgy döntöttünk, hogy a marokkói terv minden paraméterét a kezdetektől bevezetjük.
EnglishYou know this in advance and that is what you agree to from the very start.
Az ember ezt tudja már előre, és el is fogadja a kezdet kezdetén.
EnglishHave you not believed in a legend from the very start? he asked quietly.
Ti eleve nem hittetek a legendában? kérdezte halkan.
EnglishThis is how i't was from the very start, the voice whispered.
Ilyen volt az akkor is, amikor megvetted - intette.
EnglishMr Triantaphyllides and Mr Hughes mentioned them at the very start of your discussion, as did Mrs Gebhardt and Mrs Turunen.
Triantaphyllides úr és Hughes úr ezeket a vita legelején említette, csakúgy mint Gebhardt asszony és Turunen asszony.
EnglishIt needs to be a shared enterprise with full buy-in of all the EU institutions and the Member States from the very start.
Ennek egy közös vállalkozásnak kell lennie, az összes uniós intézmény és tagállam teljes mértékű, azonnali bevonásával.
EnglishThe concerns you raised seem to be quite similar to those expressed at the very start of the single CMO project.
Az Önök által felvetett aggályok nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket az egységes közös piacszervezéssel kapcsolatos projekt kezdetén kifejeztek.
EnglishI have kept myself informed on this issue, right from the very start of the debates, through the media, many representatives of which are following its development.
Tájékozódom a kérdésről, a viták kezdetétől, a médián keresztül, amelynek számos képviselője követi a téma alakulását.
EnglishFrom the very start of this debate, there has been a dire mistake in the translation of Article 10 which says that I condemn something.
E vita legelejétől súlyos fordítási hibát érzékelek a 10. cikknél, amely szerint én valamit elítélek. Semmi sem áll távolabb a természetemtől, mint ez.
EnglishIt is fortunate that, following the approval of the budget, we will be able to implement changes at the very start of the year, as we do each year.
Szerencsés dolog, hogy a költségvetés elfogadása után, már a jövő év legelején végrehajthatjuk a változtatásokat, ahogy ezt minden évben tesszük.
EnglishThe February 2010 plenary session is today witnessing the very start of the institutional cooperation that will continue for the next five years.
írásban. - (FR) Ma, a 2010. februári plenáris ülésen veszi kezdetét az az intézményi együttműködés, amely az elkövetkező öt évben is folytatódni fog.
EnglishThe Presidency has launched several initiatives to this end, starting with the ministerial-level seminar that it organised at the very start of its term, in July.
Az elnökség számos kezdeményezést indított ebből a célból, kezdve a miniszteri szintű szemináriummal, amelyet hivatali ideje kezdetekor, júliusban szervezett.
EnglishIn particular, I would like to point out the need for the active involvement of structures of civil society in the implementation of the strategy from the very start.
Kiemelten szeretnék rámutatni arra, mennyire fontos a civil társadalmi szerveződések tevékeny részvétele a stratégia végrehajtásában, már a kezdetektől fogva.