angol-magyar fordítás erre a szóra: at the very beginning

EN

"at the very beginning" magyar fordítás

EN

at the very beginning {határozószó}

volume_up
at the very beginning
We are right at the very beginning of the legislative process.
A jogalkotási folyamat legelején tartunk.
You got into bad hands at the very beginning.
Mindjárt a legelején rossz kezekbe került.
And I'd like to start at the very beginning.
Szeretném a legelején kezdeni.

Példamondatok a(z) "at the very beginning" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut I can't say that in the very beginning there was great thought behind my wish.
Azt már nem tudom, hogy a nagy ötlet kezdettől ott rejlett-e a kívánság mögött.
EnglishI should be sorry to think so ill of him, in the very beginning of our relationship.
Sajnálnám, ha már rokonságunk kezdetén ilyen rossz véleménnyel kellene róla lennem.
EnglishAt the very beginning, I promised that I would inform you of my activities.
Induláskor ígéretet tettem arra, hogy tájékoztatni fogom önöket tevékenységeimről.
EnglishOur group, the PPE-DE Group, has supported this idea from the very beginning.
Csoportunk, a PPE-DE képviselőcsoport a kezdet kezdetétől támogatta ezt a gondolatot.
EnglishThe millennia stretched out, going back and back to the very beginning, first Brood.
Megnyíltak előtte a századok, majd évezredekké nyúltak, vissza a kezdetekig.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Európai parlamenti képviselői mandátumom kezdetétől fogva támogattam ezt az elképzelést.
EnglishWe should be there from the very beginning with our high quality products.
Már a kezdet kezdetétől ott kellene lennünk kiváló minőségű termékeinkkel.
EnglishThey are man-made and from the very beginning it was obvious they were very dangerous.
Emberek készítették, és a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy nagyon veszélyesek.
EnglishThe Stability and Growth Pact has not worked; even from the very beginning it was a failure.
A Stabilitási és Növekedési paktum nem működött; már a kezdetekben kudarc volt.
EnglishAs I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.
Ha a Héber Bibliát olvasom, már a legelejétől hallom, ahogyan Isten párbeszédre szólít fel.
EnglishFrom the very beginning, the clone has the genetic age of the original.
A klónnak már a legelejétől fogva ugyanaz a genetikai kora, mint az eredeti állatnak.
EnglishNow let's move on; that's not the end of the story, that's the very, very beginning.
Most haladjunk tovább; ez nem a történet vége, hanem a legeslegeleje.
EnglishAnd that will be the sequence of understanding the very beginning of the universe.
És ezáltal majd megérthetjük, hogy hogyan keletkezett az Univerzum.
EnglishHowever, for this purpose, the waste has to be selected at the very beginning.
Ehhez azonban a hulladékot a legelejétől fogva szét kell válogatni.
EnglishFrom the very beginning, Garp wrote, Helen knew how to get the words in.
"Helen mindig értette - írta Garp -, hogyan szorítsa sarokba az embert.""
EnglishWhat use is it to tell you now that from the very beginning I have missed you in pure agony?
Mi haszna most elmondanom, hogy az elválás első percétől kínszenvedés volt az életem?
EnglishWhat do you remember way back, from the very beginning, from the time before humans came on the earth?
Mire emlékszel régről, a kezdetekből, mielőtt eljött volna a földre az ember?
EnglishPerhaps, he said, in the very beginning, there was some desperate passion to communicate.
Arra gondolsz, hogy el akartad mondani nekik! csaptam le rá.
EnglishOnly bear with me as I shall begin at the very beginning and then plunge into the dim past.
Te csak légy türelemmel hozzám, mert vissza kell mennem a kezdetekig, fejest ugorva a ködös múltba.
EnglishTharp was my spy among the Brave Blades from the very beginning.
Tharp a kémem volt a Bátor Pengék között, már a kezdetektől fogva.