angol-magyar fordítás erre a szóra: at the same time

EN

"at the same time" magyar fordítás

EN

at the same time {kötőszó}

volume_up
at the same time
At the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Ugyanakkor azonban számos problémával különösen élesen szembesülnek.
At the same time, we are committed to the freedom of circulation in Europe.
Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk az Európán belüli mozgás szabadsága mellett.
Sparhawk felt suddenly offended, and at the same time defensive.
Sparhawk sértőnek érezte a feltételezést, de ugyanakkor védekezésre kényszerült.
at the same time (és: but, however, nevertheless)
At the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Ugyanakkor azonban számos problémával különösen élesen szembesülnek.
At the same time, however, they experience the very worst repercussions.
Ugyanakkor azonban ők tapasztalják meg ennek legsúlyosabb utóhatásait.
At the same time, however, I wonder whether we are just tilting at windmills.
Ugyanakkor azonban felmerül bennem, hogy vajon nem szélmalomharcot folytatunk-e.
at the same time
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
At the same time, the currencies of our neighbouring countries are falling.
Ezzel egyidejűleg a szomszédos országok valutái zuhannak.
At the same time, there is a strict ban on discrimination.
Ezzel egyidejűleg szigorú tilalom vonatkozik a megkülönböztetésre.
at the same time
volume_up
egyben {ksz} [átv.]
At the same time, it will result in a rapid decline in the development of human civilisation.
Egyben, ez az emberi civilizáció fejlődésének gyors hanyatlását fogja eredményezni.
This is also, at the same time, my answer to Mrs Beer and the concept of human security.
Ez egyben Beer asszonynak és az emberi biztonság elképzelésére adott válaszom is.
To understand why everything is familiar yet new at the same time?
Hogy megértsem, miért ismerős minden, és egyben miért új is?
at the same time
At the same time he questioned the figures regarding the number of victims of the Holocaust.
Egyúttal megkérdőjelezte a holokauszt áldozatainak számát is.
This is therefore a crucial issue and, at the same time, one which is sensitive to errors.
Ez tehát létfontosságú kérdés, amely egyúttal nagyon érzékeny a hibákra.
Elsa looking defiant, but at the same time triumphant.
Elsa arca kihívó volt... s egyúttal diadalmas.

Példamondatok a(z) "at the same time" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
EnglishAt the same time, I am disheartened to see how wide the opposition to this is.
Ugyanakkor elkeserít, hogy milyen széles körű az ezzel kapcsolatos szembenállás.
EnglishAt the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.
Ugyanakkor próbáltam enyhíteni a félelmet és aggodalmat, amelyet sokan éreztek.
EnglishLast night, at the same time our operative was shot while he watched the mansion.
A múlt éjjel ugyanabban az időben a házat szemmel tartó emberünket is lelőtték...
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
Ugyanakkor az intézménynek kevésbé összetett jogi követelményekre van szüksége.
EnglishThe universe thought it was exactly the same time as the Mind's internal clock did.
Az univerzumban eltelt id tökéletesen megegyezik azzal, amit a bels órája mutat.
EnglishAt the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport.
Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ne mossuk össze a politikát és a sportot!
EnglishAt the same time, however, I wonder whether we are just tilting at windmills.
Ugyanakkor azonban felmerül bennem, hogy vajon nem szélmalomharcot folytatunk-e.
EnglishAt the same time, each Member State decides whether or not to use nuclear energy.
Ugyanakkor mindegyik tagállam önállóan dönti el, használ-e atomenergiát, vagy sem.
EnglishAt the same time his feet slipped and he went flailing headfirst into a snowdrift.
Tüdeje dühödten követelt levegőt, de ehelyett nagy adag porhavat lélegzett be.
EnglishChris closed the book and her eyes at the same time, wondering, wondering....
Chris egyszerre csukta be a könyvet és a szemét, és gondolkodott, gondolkodott...
EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
Ugyanakkor az Európai Tanácsnak aktív politikai menetrendet kell ösztönöznie.
EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Ugyanakkor tudatában kell lennünk a bennünket fenyegető jövőbeli veszélyeknek.
EnglishAt the same time, of course, we also need the cooperation of third countries.
Ugyanakkor - természetesen - szükség van a harmadik országok együttműködésére is.
EnglishAt the same time, many know that winds of protectionism are blowing through Europe.
Ugyanakkor sokan tudják, hogy a protekcionizmus milyen szelei fújnak Európában.
EnglishAt the same time the Greek people elect their members to the European parliament.
Vele egyidejűleg a görög polgárok megválasztják európai parlamenti képviselőiket is.
EnglishI guess my anger is pretty convincing because they retreat at the same time.
Azt hiszem, dühöm elég meggyőző lehet, mert mindketten egyszerre vonulnak vissza.
EnglishBut I don't know how to be smart and simple at the same time better than I am now.
De fogalmam sincs, hogyan legyek okosabb és ártatlanabb annál, amilyen most vagyok.
EnglishAnd yet, at the same time, there was a nightmarish feeling at the back of his mind.
De ugyanakkor valami nyomasztó érzés is motoszkált a fejében, szinte öntudatlanul.

Szinonimák (angolul) a(z) at the same time szóra:

at the same time