angol-magyar fordítás erre a szóra: at the present time

EN

"at the present time" magyar fordítás

EN

at the present time {határozószó}

volume_up
And there are no such experiments, either with bodies or personalities, going on at the present time.
Jelenleg sem testalkat, sem személyiség dolgában nem folynak ilyen kísérletek.
Rural life, and farming in particular, is facing many threats at the present time.
A vidéki életet - különösen a gazdálkodást - jelenleg sok minden fenyegeti.
What resources do we have, at the present time, to generate knowledge?
Jelenleg milyen erőforrásokkal rendelkezünk ahhoz, hogy tudást generáljunk?

Példamondatok a(z) "at the present time" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRural life, and farming in particular, is facing many threats at the present time.
A vidéki életet - különösen a gazdálkodást - jelenleg sok minden fenyegeti.
EnglishMadam President, the debate on industry is very important for Europe at the present time.
Elnök asszony, az iparról szóló vita jelenleg rendkívül fontos Európa számára.
English`Would you please give me a resume of the state of your enquiries up to the present time?'
Megkérhetem, hogy foglalja össze számomra röviden a nyomozás pillanatnyi állását?
EnglishAnd nothing but good luck and high profits had followed down to the present time.
Azóta folyamatos jó szerencse és magas haszon kísérte a vállalkozást.
EnglishThis is the added value which the European Commission can provide at the present time.
Ez az a hozzáadott érték, amelyet az Európai Bizottság jelenleg nyújthat.
EnglishWhat resources do we have, at the present time, to generate knowledge?
Jelenleg milyen erőforrásokkal rendelkezünk ahhoz, hogy tudást generáljunk?
EnglishAt the present time, Menion Leah was pursuing life without any particular concern for the future.
Menion Leah mostanáig úgy élte életét, hogy nem különösebben érdekelte a jövő.
EnglishI described that as one of the major challenges which Iraq faces at the present time.
Azt mondtam, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, amellyel Iraknak jelenleg szembe kell néznie.
EnglishThere the Nicene Creed was adopted, which is recited by Christians even in the present time.
Ezen a zsinaton fogadták el a Niceai Hitvallást, amelyet máig recitálnak a keresztények.
EnglishApproximately 10 million Europeans suffer from them at the present time.
Jelenleg megközelítőleg 10 millió európai szenved ilyen betegségben.
EnglishSupervision of the financial institutions within the EU is not a task for the EU at the present time.
Az EU-n belüli pénzügyi intézmények felügyelete jelenleg nem feladata az EU-nak.
EnglishAnd there are no such experiments, either with bodies or personalities, going on at the present time.
Jelenleg sem testalkat, sem személyiség dolgában nem folynak ilyen kísérletek.
EnglishA lot of comment is being made at the present time about the bonus culture and executive remuneration.
Nagyon sok szó esik most a céges jutalmak kultúrájáról és a vezetői jövedelmekről.
EnglishWhat Mr Toubon called for was, therefore, well intended, but not very realistic at the present time.
Amit Toubon úr szorgalmazott, tehát, jóhiszemű, de megvalósíthatatlan ötlet.
EnglishCloning is a practice which at the present time ought to be restricted to research and experimentation.
A klónozás gyakorlatát jelenleg a kutatásokra és kísérletezésekre kell korlátozni.
EnglishThis is caused by the financial and economic crisis that we are facing at the present time.
Ezt a jelenleg előttünk álló pénzügyi és gazdasági válság okozza.
EnglishThere is no harmonised system in force in this field at European Union level at the present time.
Európai szinten ezen a területen jelenleg nincs harmonizált rendszer.
EnglishWell, he said, it might be time enough for me, but notime but the present time was time enough for him.
Más összegöngyölt papírt is láttam ott, és megkérdeztem, hogy ez micsoda.
EnglishBut before we cut to Present Time, let me have my little fantasy.
De mielőtt átváltanánk jelen időbe, hadd fantáziáljak egy kicsit!
EnglishIn fact, at the present time women outnumber men at university and also obtain better results.
Jelenleg, az egyetemeken a nők számban felülmúlják a férfiakat, és jobb eredményeket is érnek el.