angol-magyar fordítás erre a szóra: at the head of the table

EN

"at the head of the table" magyar fordítás

EN

at the head of the table

volume_up
at the head of the table
Daddy at the head of the table, his plate heaped high, snoozing or nearly snoozing.
Apa az asztalfőn, előtte a megrakott tányér; szunyókált, vagy majdnem szunyókált.
`That much certainly is clear,' murmured the Minister at the head of the table.
Ez csakugyan világos mormogta az asztalfőn ülő miniszter.
In the dimness, at the head of the table Mr. Shaitana looked more than ever diabolical.
A félhomályban az asztalfőn ülő Mr. Shaitana minden eddiginél ördögibbnek tűnt.

Példamondatok a(z) "at the head of the table" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDaddy at the head of the table, his plate heaped high, snoozing or nearly snoozing.
Apa az asztalfőn, előtte a megrakott tányér; szunyókált, vagy majdnem szunyókált.
EnglishHe turned abruptly, walked back to the head of the table and faced the others.
Hirtelen elfordult, visszament az asztalfőhöz, a többiek tekintetét kereste.
EnglishIn the dimness, at the head of the table Mr. Shaitana looked more than ever diabolical.
A félhomályban az asztalfőn ülő Mr. Shaitana minden eddiginél ördögibbnek tűnt.
EnglishMiss Blacklock, a woman of sixty odd, the owner of the house, sat at the head of the table.
Miss Blacklock hatvan-egynéhány éves hölgy, a ház tulajdonosa az asztalfőn ült.
EnglishGerasimov turned back to the head of the table as the discussion went on around him.
Geraszimov újra az asztalfő felé fordult tehát, miközben körötte mindenki beszélni kezdett.
EnglishCale paced near the head of the table, Thamalon's traditional seat at family meetings.
Cale az asztalfő, Thamalon jól megszokott helye körül járkált fel alá.
EnglishOnly Poirot remained detached, watching the slim exotic figure at the head of the table.
Csak Poirot nem figyelt oda, ő egyre csak az asztalfőn ülő karcsú, egzotikus alakot nézte.
EnglishHe laid his overheated, throbbing head on the table and wrapped his arms around it and wept.
Majd zavaros megkönnyebbülésében azt tapasztalta, hogy már nem is fékezné.
EnglishThe Interior Minister sat at the head of the table, with the department heads down each side.
A belügyminiszter ült az asztalfőn, az asztal két oldalán a biztonsági szervek vezetői.
EnglishThroop marched to the head of the table and seated himself in the great chair.
Throop odamasírozott az asztalhoz, és leült a nagy székbe.
English`That much certainly is clear,' murmured the Minister at the head of the table.
Ez csakugyan világos mormogta az asztalfőn ülő miniszter.
EnglishSir Ronald Graves, Assistant Commissioner of Scotland Yard, was presiding at the head of the table.
Sir Ronald Graves, a Scotland Yard főparancsnoka elnökölt az asztalfőn.
EnglishDefense pondered that for a moment, his eyes boring in on the man seated at the head of the table.
A védelmi miniszter az asztalfőn ülő férfi szemébe fúrta tekintetét.
EnglishBlack Eyes sat at the head of the table and glared at Mitch.
Fekete Szem az asztalfőn foglalt helyet, és Mitchre bámult.
EnglishRan steered me to the old woman at the head of the table.
Ran egyenesen az asztalfőn ülő idős hölgyhöz vezetett.
EnglishAt once the crowd shifted and moved against them, pushing them slowly from the head of the table, towards the foot.
A sokaság rögtön megmozdult, és lassan tolni kezdte őket az asztalfőtől az asztalvég irányába.
EnglishThe seat at the head of the table was empty, and waiting.
Az asztalfőnél álló szék üresen várakozott valakire.
EnglishLook, yonder lies Gawaine asleep with his head on the table!
- Nézzétek, Gawaine elaludt, a feje az asztalon!
EnglishI sat down at the head of the table, collapsing into the chair.
Az asztalfhöz mentem, és lerogytam a székre.
EnglishRutledge, Gant saw, was at the head of the table chatting amiably with Ambassador Hitch, who seemed a solid citizen.
Rutledge, látta Gant, az asztalfőn ült, és Hitch nagykövettel csevegett kedélyesen, aki szolid polgár benyomását keltette.